2 Thessalonians 3
Estonian: Genesis and NT

1Lõppeks, vennad, paluge meie eest, et Issanda sõna leviks ja et see tõuseks ausse nõnda nagu teiegi juures, 2ja et me pääseksime nurjatute ja kurjade inimeste käest. Sest usk ei ole mitte igaühe oma. 3Aga Issand on ustav, Kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab. 4Ja me loodame teist Issandas, et te nüüd ja ka edaspidi teete, mida me käsime. 5Ent Issand juhtigu teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole.

6Aga me käsime teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel hoiduda igast vennast, kes elab korratut elu ja mitte seda pärimust mööda, mille olete meilt saanud. 7Sest te teate ise, kuidas te peate meie eeskuju järgi elama, sest me ei ole elanud korratult teie keskel 8ega ole kellegi juures leiba muidu söönud, vaid oleme vaeva ja rängeldamisega ööd ja päevad teinud tööd, et mitte kedagi teie seast koormata; 9ei mitte, et meil poleks selleks meelevalda, vaid et me annaksime teile head eeskuju käia meie järel. 10Sest ka siis, kui olime teie juures, seadsime nii, et kes ei taha tööd teha, ärgu ka söögu. 11Me kuuleme ju, et mõned teie seast elavad korratut elu ega tee tööd, vaid janditavad. 12Ent niisuguseid me käsime ja manitseme Issandas Jeesuses Kristuses, et nad vaikselt tööd tehes sööksid omaenese leiba! 13Kuid teie, vennad, ärge tüdige head tegemast!

14Aga kui keegi meie sõna, mis meie kirja kaudu on öeldud, ei võta kuulda, siis pidage teda silmas ja ärge tehke tegemist temaga, et ta häbeneks. 15Ometi ärge pidage teda vaenlaseks, vaid hoiatage teda kui venda.

16Aga Rahuissand Ise andku teile rahu alati ja igal viisil! Issand olgu teie kõikidega!

17See tervitus on minu, Pauluse käega; see on tunnuseks igas kirjas; nõnda ma kirjutan. 18Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie kõikidega!

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

2 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page