Moseo 4: Nombroj 34
Esperanto
1Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 2Ordonu al la Izraelidoj, kaj diru al ili:Kiam vi venos en la landon Kanaanan, tiu lando farigxu via posedajxo, la lando Kanaana laux siaj limoj. 3La rando suda estu por vi de la dezerto Cin, apud Edom, kaj la suda limo estu por vi de la fino de la Sala Maro oriente; 4kaj la suda limo turnigxos cxe vi al la altajxo Akrabim kaj iros tra Cin, kaj gxiaj elstarajxoj iros suden gxis Kadesx-Barnea kaj atingos gxis HXacar-Adar kaj pasos tra Acmon; 5kaj de Acmon la limo turnigxos al la Egipta torento, kaj gxiaj elstarajxoj estos gxis la maro.

6Kaj por okcidenta limo estu por vi la Granda Maro kiel limo; tio estos por vi la limo okcidenta.

7Kaj tia estu por vi la limo norda:de la Granda Maro vi tiros gxin al vi gxis la monto Hor; 8de la monto Hor tiru gxin gxis HXamat, kaj la elstarajxoj de la limo iros al Cedad; 9kaj la limo iros gxis Zifron, kaj gxiaj elstarajxoj iros gxis HXacar- Enan; tio estu por vi la limo norda.

10Kaj la limon orientan vi tiros al vi de HXacar-Enan gxis SXefam; 11de SXefam la limo iros gxis Ribla, orienten de Ain; poste la limo iros malsupren kaj tusxos la bordon de la maro Kineret oriente; 12kaj pluen la limo iros gxis Jordan, kaj gxiaj elstarajxoj estos gxis la Sala Maro. Tia estos via lando laux gxiaj limoj cxirkauxe.

13Kaj Moseo ordonis al la Izraelidoj, dirante:Tio estas la lando, kiun vi dividos inter vi per loto kaj kiun la Eternulo ordonis doni al naux triboj kaj al duontribo; 14cxar la tribo de la Rubenidoj laux iliaj patrodomoj, kaj la tribo de la Gadidoj laux iliaj patrodomoj, kaj duono de la tribo de la Manaseidoj prenis sian parton; 15la du triboj kaj la duontribo prenis sian parton transe de la Jerihxa Jordan, oriente, sur la flanko de sunlevigxo.

16Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 17Jen estas la nomoj de la viroj, kiuj disdividos inter vi la landon:Eleazar, la pastro, kaj Josuo, filo de Nun. 18Kaj po unu estro el cxiu tribo prenu por la dividado de la lando. 19Kaj jen estas la nomoj de la viroj:por la tribo de Jehuda, Kaleb, file de Jefune; 20kaj por la tribo de la Simeonidoj, SXemuel, filo de Amihud; 21por la tribo de Benjamen, Elidad, filo de Kislon; 22kaj por la tribo de la Danidoj, la estro Buki, filo de Jogli; 23por la filoj de Jozef:por la tribo de la Manaseidoj, la estro HXaniel, filo de Efod, 24kaj por la tribo de la Efraimidoj, la estro Kemuel, filo de SXiftan; 25kaj por la tribo de la Zebulunidoj, la estro Elicafan, filo de Parnahx; 26kaj por la tribo de la Isahxaridoj, la estro Paltiel, filo de Azan; 27kaj por la tribo de la Asxeridoj, la estro Ahxihud, filo de SXelomi; 28kaj por la tribo de la Naftaliidoj, la estro Pedahel, filo de Amihud. 29Tio estas tiuj, al kiuj la Eternulo ordonis, ke ili disdonu la posedajxojn al la Izraelidoj en la lando Kanaana.Esperanto

Bible Hub

Numbers 33
Top of Page
Top of Page