Псалми 140
Bulgarian
1(По слав. 139). За първия певец. Давидов псалом. Избави ме, Господи, от нечестивия човек, Опази ме от насилник човек,

2Които измислюват зло в сърцето си, И всеки ден възбуждат боеве.

3Изострюват езика си като на змия; Аспидова отрова има под устните им. (Села).

4Опази ме, Господи, от ръцете на нечестивия, Защити ме от насилник човек, Които възнамериха да ме направят да падна.

5Горделивите скриха клопка за мене. И с въжета разпростряха мрежи край пътя; Поставиха примки за мене. (Села).

6Рекох Господу: Ти си мой Бог; Послушай, Господи, гласа на молбите ми.

7Господи Боже, силний ми спасителю, Ти си покрил главата ми в ден на бой.

8Господи, не удовлетворявай желанията на нечестивия; Не оставяй да успее злият му помисъл, Да не би да се надигат. (Села).

9Нечестието на собствените им устни нека покрие главата На ония, които ме окръжават.

10Разпалени въглища нека паднат върху тях; Нека бъдат хвърлени в огъня. В дълбоки води, за да не станат вече.

11Злоезичен човек няма да се утвърди на земята; Злото ще преследва насилника човек догдето [го] погуби.

12Зная, че Господ ще защити делото на угнетения И правото на немотните.

13Наистина праведните ще славят името Ти; Правдивите ще обитават пред лицето Ти.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 139
Top of Page
Top of Page