Псалми 135
Bulgarian
1(По слав. 134). Алилуя. Хвалете името Господно. Хвалете [Го], вие слуги Господни,

2Които престоявате в дома Господен, В дворовете на дома на нашия Бог.

3Хвалете Господа, защото е благ Господ, Пейте хваления на името Му, защото това е угодно.

4Защото Господ избра Якова за Себе Си, Израиля за Свое собствено притежание.

5Защото аз познах, че Господ е велик, И че нашият Господ е над всичките богове.

6Господ прави всичко що Му е угодно На небето и на земята, в моретата и във всичките бездни.

7Повдига пари от краищата на земята, Прави светкавици за дъжда, Изважда ветрове из съкровищниците Си.

8[Той е] Който порази египетските първородни И на човек и на животно.

9Изпрати знамения и чудеса всред тебе, Египте, Върху Фараона и върху всичките му слуги.

10[Той е], Който порази големи народи И изби силни царе.

11Аморейския цар Сион, И васанския цар Ог, И всичките ханаански царства-

12И даде земята им в наследство, Наследство на людете Си Израил.

13Името Ти, Господи, [пребъдва] до века, Споменът Ти, Господи, из род в род.

14Защото Господ ще съди людете Си, И ще се покае за [скърбите на] слугите Си.

15Идолите на народите са сребро и злато, Направа на човешки ръце.

16Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат;

17Уши имат, но не чуват; Нито има дишане в устата им.

18Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.

19Доме Израилев, благославяйте Господа; Доме Ааронов, благославяйте Господа;

20Доме Левиев, благославяйте Господа; Вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа;

21Благословен да бъде от Сион Господ, Който обитава в Ерусалим. Алилуия.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 134
Top of Page
Top of Page