Псалми 111
Bulgarian
1(По слав. 110). По еврейски, азбучен псалом. Алилуя. Ще славя Господа от все сърце. В съвета на праведниците и всред събранието [им].

2Велики са делата Господни, Изследими от всички, които се наслаждават в тях.

3Славно и великолепно е Неговото дело; И правдата Му остава до века.

4Достопаметни направи чудесните Си дела; Благ и милостив е Господ.

5Даде храна на ония, които Му се боят; Винаги ще помни завета Си.

6Изяви на людете Си силата на делата Си Като им даде народите за наследство.

7Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;

8Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.

9Той изпрати изкупление на людете Си; Постави завета Си за винаги;

10Началото на мъдростта е страх от Господа; Всички, които се управляват по Него, са благоразумни; Неговата хвала трае до века.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 110
Top of Page
Top of Page