Псалми 110
Bulgarian
1(По слав. 109). Давидов псалом Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми Докле положа враговете [ти] за твое подножие.

2Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата ти; Владей всред враговете си.

3В деня, [когато събереш] силата си, твоите люде [ще] представят себе си доброволно, в света премяна; Твоите млади [ще дойдат] при тебе [като] росата из утробата на зората.

4Господ се закле, (и не ще се разкае), [като каза]: Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков.

5Господ, [стоящ] отдясно ти, Ще порази царя в деня на гнева си.

6Ще извърши съд между народите, ще напълни [земята] с трупове, Ще смаже главата на [неприятелите] по широкия свят.

7Ще пие от потока край пътя; Затова ще дигне глава високо.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 109
Top of Page
Top of Page