Псалми 112
Bulgarian
1(По слав. 111). По еврейски азбучен псалом. Алилуия. Блажен оня човек, който се бои от Господа, Който много се възхищава от заповедите Му.

2Потомството му ще бъде силно на земята; Родът на праведните ще се благослови.

3Изобилие и богатство [ще има] в дома му; И правдата му ще трае до века.

4Виделина изгрява в тъмнината за праведните; [Той] е благ, и милостив, и праведен.

5Блазе на човека, който показва милост и дава на заем; Ще поддържа делото си в съда.

6Наистина никога няма да се поклати; Праведният е вечен паметник.

7От лош слух не ще се бои; Сърцето му е непоколебимо понеже уповава на Господа.

8Утвърдено е сърцето му; той не ще се бои До тогаз, до когато види [повалянето] на неприятелите си.

9Разпръсна, даде на сиромасите; Правдата му трае до века; Рогът му ще се издигне на почит.

10Нечестивият ще види [това] и ще се наскърби, Ще поскърца със зъби, и ще се стопи; Желаното от нечестивите ще погине.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 111
Top of Page
Top of Page