Михей 6
Bulgarian
1Слушайте сега що казва Господ. Стани, [ми казва Той], съди се пред планините, И нека чуят хълмите гласа ти, [като им кажеш]:

2Планини, и вие, твърди основи на земята, Слушайте спора Господен; Защото Господ има спор с людете си, И ще се съди с Израиля.

3Люде Мои, що ви сторих? И с какво ви досадих? Заявявайте против Мене.

4Защото Аз ви възведох из Египетската земя, Избавих ви от дома на робството, И пратих пред вас Моисея, Аарона, и Мариам.

5Люде мои, спомнете си сега какво намеряваше моавският цар Валак, И какво му отговори Валаам Веоровият син; [Спомнете си всичко станало] между Ситим и Галгал, За да познаете справедливите дела Господни.

6С какво да дойда пред Господа, И се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойда ли пред Него с всеизгаряния, С едногодишни телци?

7Ще благоволи ли Господ в хиляди овни, [Или] в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си, Плода на утробата си за греха на душата си?

8Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог?

9Гласът Господен вика към града, И мъдрият [човек] ще се бои от името Ти; Слушайте тоягата и Онзи, Който я е определил.

10Намират ли се още съкровищата [спечелени] с нечестие В дома на нечестивия, И омразната недостатъчна мярка?

11Да оправдая ли [града] гдето има неверни везни И мешец с измамливи грамове?

12Защото богаташите му са пълни с насилие, Жителите му лъжат, И езикът им в устата им е измамлив.

13Затова и Аз като те поразих с люта рана, Ще те запустя поради греховете ти.

14Ще ядеш, но няма да се насищаш, И гладуването ти [ще остане] във вътрешностите ти; Ще прибереш [стоките си], но няма да [ги] отнесеш, И каквото отнесеш ще го предам на меч.

15Ти ще сееш, но няма да жънеш, Ще изстискаш маслини, Но няма да се мажеш с масло, [Ще изстискаш и] гроздовата беритба, Но няма да пиеш вино.

16Защото се опазват повеленията на Амрия, И всичките дела на Ахаавовия дом, И ходите по техните мъдрувания; Затова ще те предам на погибел, И жителите ти на подсвиркване; И вие ще носите укора [произнесен] против людете Ми.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Micah 5
Top of Page
Top of Page