Исус Навиев 21
Bulgarian
1След това, началниците на левитските бащини [домове] дойдоха при свещеника Елеазара, при Исуса Навиевия син и при началниците на бащините [домове] от племената на израилтяните, 2та им говориха в Сило, в Ханаанската земя, като казаха: Господ заповяда чрез Моисея да ни се дадат градове за живеене и пасбищата им за добитъка ни. 3И ето градовете с пасбищата им, които израилтяните дадоха на левитите от наследството си според Господната заповед: 4Излезе жребието за семействата на каатовците; и потомците на свещеника Аарона, които бяха от левитите, получиха чрез жребие тринадесет града от Юдовото племе, от Симеоновото племе и от Вениаминовото племе.

5А останалите Каатови потомци [получиха] чрез жребие десет града от семействата на Ефремовото племе, от Дановото племе и от половината на Манасиевото племе.

6И Гирсоновите потомци [получиха] чрез жребие тринадесет града от семействата на Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от половината на Манасиевото племе у Васан.

7Мерариевите потомци, според семействата си, [получиха] дванадесет града от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе.

8Тия градове, прочее, и пасбищата им израилтяните дадоха чрез жребие на левитите, според както Господ заповяда чрез Моисея.

9От племето на юдеите и от племето на симеонците дадоха тия градове, които [по-долу] се споменават по име, 10и които се получиха от Аароновите потомци, бидейки от семействата на каатовците, които са от левийците; защото първото жребие се хвърли за тях: 11дадоха им града на Арва Енаковия баща (който [град] е Хеврон) с пасбищата му около него, в Юдовата хълместа земя; 12(а нивите на града и селата му дадоха на Халева Иефониевия син за негова собственост);

13Хеврон, прочее, с пасбищата му, прибежищния град за убиец, дадоха на потомците на свещеника Аарона, също и Ливна с пасбищата му, 14Ятир с пасбищата му, Естемой с пасбищата му, 15Олом с пасбищата му, Девир с пасбищата му, 16Аин с пасбищата му, Юта с пасбищата му и Ветсемес с пасбищата му; девет града от тия две племена; 17а от Вениаминовото племе, Гаваон с пасбищата му, Гава с пасбищата му, 18Анатон с пасбищата му и Алмот с пасбищата му; четири града. 19Всичките градове на Аароновите потомци, свещениците, бяха тринадесет града с пасбищата им.

20И семействата на Каатовите потомци, левитите, които оставаха от Каатовите потомци, получиха градовете на своето [притежание] по жребие от Ефремовото племе. 21Дадоха им прибежищния за убиец град Сихем с пасбищата му в хълмистата земя на Ефрема, също и Гезер с пасбищата му, 22Кивзаим с пасбищата му и Веторон с пасбищата му; четири града; 23от Дановото племе, Елтеко с пасбищата му, Гиветон с пасбищата му. 24Еалон с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му; четири града; 25а от половината на Манасиевото племе, Таанах с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му; два града. 26Всичките градове за семействата на останалите Каатови потомци бяха десет с пасбищата им.

27А на Гирсоновите потомци, от семействата на левитите, [дадоха] от [другата] половина на Манасиевото племе, прибежищния за убиец град Голан у Васан с пасбищата му и Веестера с пасбищата му; два града; 28от Исахаровото племе, Кисион с пасбищата му, Даврат с пасбищата му, 29Ярмут с пасбищата му и Енганим с пасбищата му; четири града; 30от Асировото племе, Мисаал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му, 31Хелкат с пасбищата му и Роов с пасбищата му; четири града; 32а от Нефталимовото племе, прибежищния за убиец град Кедес в Галилея с пасбищата му, Амот-дор с пасбищата му и Картан с пасбищата му; три града. 33Всичките градове на Гирсоновците според семействата им бяха тринадесет града с пасбищата им.

34И на семействата на Мерариевите потомци, останалите от левитите, [дадоха] от Завулоновото племе Иокнеам с пасбищата му, Карта с пасбищата му, 35Димна с пасбищата му и Наалон с пасбищата му; четири града; 36от Рувимовото племе, Восор, с пасбищата му, Яса с пасбищата му, 37Кедимот с пасбищата му и Мефаят с пасбищата му; четири града; 38а от Гадовото племе, прибежищния за убиец град Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му; 39Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му; всичко четири града. 40Всичките градове, [които дадоха] чрез жребие на Мерариевите потомци, според семействата им, на останалите от семействата на левитите, бяха дванадесет града.

41Всичките градове на левитите всред притежанието на израилтяните бяха четиридесет и осем града с пасбищата им. 42Тия градове бяха всеки с околните си пасбища; така бяха всички тия градове.

43Така Господ даде на Израиля цялата земя, за която беше се клел на бащите им, че ще [им] я даде; и завладяха я и заселиха се в нея. 44И Господ им даде спокойствие от всяка страна, според всичко що беше се клел на бащите им; и от всичките им неприятели никой не можа да устои против тях; Господ предаде всичките им неприятели в ръката им. 45Не пропадна ни едно от всичките добри неща, които Господ беше говорил на Израилевия дом; всички се сбъднаха.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Joshua 20
Top of Page
Top of Page