Йов 11
Bulgarian
1Тогава нааматецът Софар, в отговор рече:-

2Не трябва ли да се отговори на многото думи? Бива ли да се оправдае словоохотлив човек?

3Твоите самохвалства ще запушат ли хорските уста? И когато ти се присмиваш, тебе никой да не засрами ли?

4Защото ти казваш: Това, което говоря, е право, И аз съм чист пред Твоите очи.

5Но дано проговореше Бог, И да отвореше устните Си против тебе,

6И да ти явеше тайните на мъдростта, Че тя е двояка в проницателността [си]. Знай, прочее, че Бог изисква от тебе по-малко, отколкото заслужава беззаконието ти.

7Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш Всемогъщия напълно?

8Тия [тайни] са високи до небето; що можеш да сториш? По-дълбоки са от преизподнята; що можеш да узнаеш?

9Мярката им е по-дълга от земята И по-широка от морето.

10Ако мине Той та улови и събере съд, То кой може да Му забрани?

11Защото Той знае суетните човеци, Той вижда и нечестието, без да [Му е нужно да] внимава в него.

12Но суетният човек е лишен от разум; Дори, човек се ражда като диво оселче.

13Ако управиш ти сърцето си, И простреш ръцете си към Него,

14Ако има беззаконие в ръцете ти, отстрани го, И не оставяй да обитава нечестие в шатрите ти.

15Тогава само ще издигнеш лицето си без петно, Да! утвърден ще бъдеш, и няма да се боиш;

16Защото ще забравиш скръбта си; Ще си я спомняш като води, които са оттекли.

17Твоето пребивание ще бъде по-светло от пладне; И тъмнина ако си, [пак] ще станеш като зора.

18Ще бъдеш в увереност, защото има надежда; Да! ще се озърнеш наоколо, и ще си легнеш безопасно.

19Ще легнеш, и не ще има кой да те плаши; Дори мнозина ще търсят твоето благоволение.

20А очите на нечестивите ще изтекат; Прибежище не ще има за тях;Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 10
Top of Page
Top of Page