Исая 33
Bulgarian
1Горко на тебе, който разоряваш, а не си бил разорен, Който постъпваш коварно; а с тебе не са постъпили коварно! Когато престанеш да разоряваш ще бъдеш разорен, И когато спреш да постъпваш коварно, ще постъпват коварно с тебе.

2Господи, смили се за нас; Тебе чакаме; Бъди ни мишца всяка заран, И избавление за нас в усилно време.

3От шума на метежа племената побягнаха; От Твоето издигане народите се разпръснаха.

4И користта ще се събере от вас както гъсениците събират; Ще скокнат върху нея както скача скакалец.

5Господ е превъзвишен, защото обитава на високо; Той е изпълнил Сион с правосъдие и правда.

6А чрез мъдрост и знание и изобилно спасение Ще бъдат утвърдени времената ти: Страхът от Господа е Неговото съкровище.

7Ето, юнаците им викат навън; Посланиците на мира плачат горчиво.

8Друмовете запустяха; Няма вече пътници; Той наруши договора, презря градовете, Не счита човека за нищо.

9Земята жалее и изнемощява; Ливан е посрамен и вехне; Сарон прилича на пустиня; Листата на Васан и Кармил окапаха.

10Сега ще стана, казва Господ; Сега ще се възвиша, сега ще се възвелича.

11Слама ще заченете, и плява ще родите; Дишането ви [като] огън ще ви пояде.

12И племената ще бъдат вар що гори, Като отсечени тръни, които изгарят в огън.

13Слушайте, вие далечни, що съм сторил; И вие близки признайте силата Ми.

14Грешните в Сион се боят; Трепет обзема безбожните; [и казват]: Кой от нас ще обитава при поглъщащ огън? Кой от нас ще обитава при вечни пламъци?

15Който ходи праведно и говори справедливо, Който презира печалбата от насилствата, Който отърсва ръцете си от дароприемство, Който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопролитие, И който затуля очите си, за да не види злото,-

16Той ще обитава на високо; крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му; Хлябът му ще му се даде, водата му няма да липсва.

17Очите ти ще видят царя в красотата му, Ще видят широкоразпространена земя.

18Сърцето ти ще си спомня за [миналия] ужас, [казвайки]: Где е [този], който броеше? Где е [този], който мереше? Где е [този], който броеше кулите?

19Няма [вече] да видиш свирепите люде, Люде с дълбок глас, който не проумяваш, С чужд език, който не разбираш.

20Погледни на Сион, града на празниците ни; Очите ти ще видят Ерусалим безмълвно заселище, Шатър, който няма да се мести, Чиито колове никога не ще бъдат извадени, И нито едно от въжетата му скъсано.

21Но там Господ ще бъде с нас във величието [Си, Като] място на широки реки и потоци, Гдето няма да върви ладия с весла, Нито ще мине великолепен кораб.

22Защото Господ е наш съдия, Господ е наш законодател, Господ е наш цар, Той ще ни спаси.

23Въжетата ти ослабнаха, Не можеха да крепят мачтата ти, Не можеха да разпрострат платната; И тогава големи користи се разделиха, Хромите разграбиха плячката.

24И жителят няма да рече: Болен съм; На людете, които живеят в него, ще се прости беззаконието им.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Isaiah 32
Top of Page
Top of Page