Битие 1
Bulgarian
1В начало Бог създаде небето и земята. 2А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. 3И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. 4И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. 5И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.

6И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. 7И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така. 8И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.

9И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така. 10И Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро. 11И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така. 12Земята произрасти крехка трева, трева която да дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро. 13И стана вечер, и стана утро, ден трети.

14И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините; 15и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. 16Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. 17И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, 18да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро. 19И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.

20И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор. 21И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро. 22И благослови ги Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята. 23И стана вечер, и стана утро, ден пети.

24И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така. 25Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка- според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че беше добро.

26И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. 27И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. 28И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. 29И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна. 30А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, [давам], всяка зелена трева за храна; и стана така. 31И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Revelation 22
Top of Page
Top of Page