Ездра 8
Bulgarian
1А ето началниците на бащините им [домове], ето и родословието, на ония, които възлязоха с мене от Вавилон в царуването на цар Артаксеркса. 2От Финеесовите потомци, Гирсон; от Итамаровите потомци, Даниил; от Давидовите потомци, Хатус. 3От потомците на Сехания, из Фаросовите потомци, Захария, и с него се преброиха по родословието на мъжките сто и петдесет души. 4От Фаат-моавовите потомци, Зараиевият син Елиоинай, и с него двеста души от мъжки пол. 5От Сеханиевите потомци, Яазииловият син, и с него триста души от мъжки пол. 6От Адиновите потомци, Ионатановият син Евед, и с него петдесет души от мъжки пол. 7От Еламовите потомци, Готолиевият син Исаия, и с него седемдесет души от мъжки пол. 8От Сефатиевите потомци, Михаиловият син Зевадия, и с него осемдесет души от мъжки пол. 9От Иоавовите потомци, Ехииловият син Авдия, и с него двеста и осемнадесет души от мъжки пол. 10От Селомитовите потомци, Иосифиевият син, и с него сто и шестдесет души от мъжки пол. 11От Винаевите потомци, Захария Виваевият син, и с него двадесет и осем души от мъжки пол. 12От Азгадовите потомци, Иоанан Акатановият син, и с него сто и десет души от мъжки пол. 13От послешните, Адоникамовите потомци, [следните], чиито имена са: Елифалет, Еиил и Семаия, и с тях седемдесет души от мъжки пол. 14А от Вагуевите потомци, Утай и Завуд, и с тях седемдесет души от мъжки пол.

15Тия събрах при реката, която тече към Аава, и там се разположихме в стан три дни; а като прегледах людете и свещениците, не намерих там ни един от потомците на Левия. 16Тогава пратих за по-видните човеци Елиезера, Ариила, Семаия, Елнатана, Ярива, Елнатана, Натана, Захария и Месулама, и за благоразумните мъже Иоярива и Елнатана, 17и дадох им поръчка до началника на мястото Касифия, Идо; и казах им какво да казват на Идо и на братята му нетинимите на мястото Касифия, да ни изпратят служители за дома на нашия Бог. 18И понеже добрата ръка на нашия Бог беше над нас, те ни доведоха един разумен човек от потомците на Маалия, син на Левия, син на Израиля; също и Саравия със синовете му и братята му, осемнадесет души; 19и Асавия, и с него Исаия от Мерариевите потомци, братята му и синовете им, двадесет души; 20и от нетинимите, които Давид и първенците бяха определили за прислуга на левитите, двеста и двадесет нетиними. Всички тия бяха споменати по име.

21Тогава прогласих пост там при реката Аава, за да се смирим пред нашия Бог, и да просим от Него добър път за нас, за чадата ни, и за всичкия ни имот. 22Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници, за да ни помогнат против неприятели по пътя; понеже бяхме говорили на царя казвайки: Ръката на нашия Бог е за добро над всички, които Го търсят, а силата Му и гневът Му са против всички, които Го оставят. 23Постихме, прочее, и молихме се на нашия Бог за това, и Той ни послуша.

24Тогава отделих дванадесет от главните свещеници- Саравия, Асавия, и с тях десет от братята им- 25и претеглих им среброто, златото и вещите, които царят, съветниците му и първенците му, и целият Израил, който се намираше там, бяха дали в принос за дома на нашия Бог; 26претеглих, прочее, в ръката им шестстотин и петдесет таланти сребро, сто таланта сребърни вещи, сто таланта злато, 27двадесет златни паници, хиляда драхми на тегло, и два съда от добра лъскава мед, скъпоценни като злато. 28И рекох им: Вие сте свети Господу, и вещите са свети; защото среброто и златото са доброволен принос на Господа Бога на бащите ви; 29внимавайте, [прочее], и пазете ги докле ги претеглите пред по-първите от свещениците и левитите и началниците на Израилевите бащини [домове] в Ерусалим, в стаите на Господния дом. 30И тъй, свещениците и левитите приеха среброто, златото и вещите в размер на това тегло, за да ги донесат в Ерусалим в дома на нашия Бог.

31Тогава на дванадесетия ден от първия месец станахме от реката Аава, за да отидем в Ерусалим; и ръката на нашия Бог бе над нас за [добро], та ни избави от неприятелска ръка и от причакващи по пътя. 32И като стигнахме в Ерусалим, седяхме там три дни.

33А на четвъртия ден, в дома на нашия Бог, среброто, златото и вещите се претеглиха в ръката на Меримота, син на свещеник Урия, с когото бе Елеазар Финеесовият син, и с тях левитите Иозавад, Исусовият син и Ноадия, Вануевият син,- 34всичко [се предаде] под брой и по тегло; и цялото тегло се записа в същото време.

35Завърналите се от плен, които бяха дошли от заточение, принесоха всеизгаряния на Израилевия Бог, дванадесет юнци за целия Израил, деветдесет и шест овена, седемдесет и седем агнета, и дванадесет козела в принос за грях, всички тия във всеизгаряния на Господа. 36И предадоха царските поръчки на царските сатрапи и на областните управители отсам реката; и те помагаха на людете и на Божия дом.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezra 7
Top of Page
Top of Page