Езекил 45
Bulgarian
1При това, когато делите земята с жребие за наследство, отделете свет дял от земята за принос на Господа; дължината му да бъде дължина от двадесет и пет хиляди [тръстики], а широчината му десет хиляди; целият му предел да бъде свет околовръст. 2От тоя [дял] да се определи за светилището [място] петстотин [тръстики дълго] и петстотин [широко], четвъртито наоколо, и петдесет лакти за предместието около него. 3И тъй според тая мярка да отмериш [място] двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко; и в него да бъде светилището, пресветото [място]. 4Това да бъде свет дял от [Израилевата] земя за свещениците, служителите в светилището, които се приближават да служат Господу; нека им бъде място за къщи, и свето място за светилището. 5И левитите да имат за себе си, като служителите на дома, [едно място] двадесет и пет хиляди дълго и десет хиляди широко за свое притежание, за градове, в които да живеят.

6И за притежание на града дайте [едно място] пет хиляди широко и двадесет и пет хиляди дълго, покрай принесения свети дял; това да бъде за целия Израилев дом.

7А за княза [да има дял] от двете страни на светия дял и на градското притежание, пред светия дял и пред градското притежание, от западната страна към запад, и от източната страна към изток; и дължината от западната [му] граница до източната [му] граница да бъде според [дължината на] всеки един от дяловете. 8[Тоя дял] от земята да бъде негово притежание в Израил; и князете Ми да не угнетяват вече людете Ми, а да дадат [останалото от] земята на Израилевия дом според племената им.

9Така казва Господ Иеова: Да ви е доволно, князе Израилеви; отдалечете насилието и грабителството, и извършвайте съдба и правда; престанете да изпъждате людете Ми [от притежанията им], казва Господ Иеова.

10Имайте прави везни, права ефа и прав ват. 11Ефата и ватът нека имат същия обем, тъй щото ватът да побира една десета от кора и ефата една десета от кора; обемът им да се определя от кора. 12И сикълът нека бъде двадесет гери; двадесет сикла, двадесет и пет сикла, и петнадесет сикла нека бъде мнаса ви.

13Ето приносът, който ще принасяте: Шестата част на ефа от един кор жито; така и от ечемика да давате шестата част на ефа от един кор. 14А относно правилото за дървеното масло, [от един] ват масло [принасяйте] десетата част на ват от един кор, [който е] един хомер от десет вати; защото десет вати са един хомер. 15И от добре напоените Израилеви пасбища [принасяйте] и по едно агне от [всяко] стадо от двеста, които да бъдат за хлебен принос, за всеизгаряне, и за примирителен принос, за да се прави умилостивение за тях, казва Господ Иеова. 16Всичките люде от [Израилевата] земя нека дават тоя принос на княза в Израиля. 17А на княза ще принадлежи да дава всеизгарянията, хлебните приноси и възлиянията в празниците, в новолунията и в съботите, във [време на] всичките определени празници на Израилевия дом; тоя нека приготвя приноса за грях, хлебния принос, всеизгарянето и примирителните приноси, за да прави умилостивение за Израилевия дом.

18Така казва Господ Иеова: В първия [месец], на първия [ден] от месеца, да вземеш юнец без недостатък, и [с него] да очистиш светилището. 19Свещеникът нека взема от кръвта на приноса за грях, и нека я тури върху стълбовете на вратите на дома, върху четирите ъгъла на полицата на олтара, и върху стълбовете на портата на вътрешния двор. 20Така да правиш и на седмия ден от месеца за всекиго, който съгрешава от незнание, и за простия; така ще правите умилостивение за дома.

21В първия [месец], на четиринадесетия ден от месеца, да ви бъде пасхата, седемдневен празник, безквасен хляб да се яде. 22И в същия ден нека приготви князът за себе си и за всичките люде на [Израилевата] земя юнец в принос за грях. 23И през седемте дни на празника нека приготвя всеизгаряне Господу, по седем юнеца и по седем овена без недостатък всеки ден през седемте дни, тоже и козел всеки ден в принос за грях. 24И за хлебен принос нека приготвя по една ефа за всеки юнец, и по една ефа за всеки овен, и по един ин дървено масло за всяка ефа. 25В седмия [месец], на петнадесетия ден от месеца, през седемте дни на празника, нека приготвя същото според [определеното за] приноса за грях, за всеизгарянето, и за хлебния принос, и за дървеното масло.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 44
Top of Page
Top of Page