Второзаконие 18
Bulgarian
1Ни левитските свещеници, ни цялото Левиево племе да нямат дял или наследство с Израиля: нека се хранят с жертвите принасяни чрез огън на Господа и с Неговото наследство. 2За това, да нямат наследство между братята си; тяхното наследство е Господ, както им е казал.

3Ето какво ще бъде правото на свещениците от людете, от ония, които принасят в жертва говедо или овца: да дават на свещеника плешката, челюстите и търбуха. 4Нему да даваш и първите плодове от житото си, от виното си и от дървеното си масло, и първото руно от овците си. 5Защото, измежду всичките ти племена, него избра Господ твоят Бог да стои да служи в Името на Господа, той и потомците му винаги.

6И ако дойде левитин из някой от градовете ти в целия Израил, гдето е бил пришелец, и дойде с всичкото желание на душата си на мястото, което избере Господ, 7тогава да служи в Името на Господа своя Бог, както всичките му братя левити, които служат там на Господа. 8Нека имат равни дялове да ядат, в прибавка на полученото от продажбата на бащиния му имот.

9Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, недей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи. 10Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, 11никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; 12защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе. 13Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог. 14Защото тия народи, които ще завладееш, слушат астролозите и чародеите; но на тебе Господ твоят Бог не е позволил това.

15Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк както е [въздигнал] мене; него слушайте, 16според всичко, което ти просеше от Господа своя Бог при Хорив, в деня, когато се събрахте, като казваше ти: Да не чуя вече гласа на Господа моя Бог и да не видя вече тоя голям огън, за да не умра. 17Тогава Господ ми каза: Добро е това, което рекоха. 18Аз ще им въздигна отсред братята им пророк, както [съм въздигнал] тебе, и ще туря думите Си в устата му; и той ще им говори всичко, което Аз му заповядвам. 19А който не послуша думите Ми, които той ще говори в Мое Име, Аз ще искам ответ от него. 20Но пророк, който дръзне да каже от Мое Име дума, която Аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, тоя пророк да умре. 21И ако речеш в сърцето си: Как ще познаем коя дума Господ не е казал?- 22Когато някой пророк говори от Господното име, и думата [му] не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил; пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от него.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Deuteronomy 17
Top of Page
Top of Page