2 Летописи 4
Bulgarian
1При това направи меден олтар, с дължина двадесет лакътя, а височина десет лакътя. 2Направи още леяно море, с устие десет лакътя [широко], кръгло изоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст. 3И под [устието му] имаше образи на волове, които го обикаляха наоколо, по десет на един лакът; те обикаляха морето изоколо; воловете бяха на два реда, излеяни в едно цяло с него. 4То стоеше на дванадесет вола; три гледаха към север, три гледаха към запад, три гледаха към юг, и три гледаха към изток, а морето стоеше върху тях; и задните части на всички бяха навътре. 5Дебелината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят; и побираше, когато бе пълно, три хиляди вати [вода]. 6Направи още десет умивалници, от които тури пет отдясно и пет от ляво [на дома], за да мият в тях; там миеха това, което беше за всеизгаряне; морето, обаче, бе за да се мият в него свещениците.

7Направи и десетте златни светилника, според наставлението за тях, и тури ги в храма, пет отдясно и пет отляво. 8И направи десет трапези, които тури в храма, пет отдясно и пет отляво. Направи и сто златни легена. 9При това направи двора за свещениците, и големия двор, и порти за двора, и покри вратите им с мед. 10И постави морето от дясната страна [на дома], към изток, къде юг.

11Хирам направи и котлите, лопатите и легените. Така Хирам свърши изработването на работите, които направи на цар Соломона за Божия дом: 12двата стълба; изпъкналите части; двата капитела, които бяха на върха на стълбовете; двете мрежи за покриване двете изпъкнали части на капителите, които бяха на върховете на стълбовете; 13четирите стотин нарове за двете мрежи- два реда нарове за всяка мрежа- за да покриват двете изпъкнали части на капителите, които бяха върху стълбовете. 14Тоже направи подножията; направи и умивалниците върху подножията; 15и едното море с дванадесетте вола под него. 16Също и котлите, лопатите, вилиците и всичките им прибори майсторът му Хирам направи на цар Соломона за Господния дом от лъскава мед. 17На Иорданското поле царят ги изля в глинената земя между Сокхот и Середата. 18Така Соломон направи всички тия вещи, толкоз много, щото теглото на медта не можеше да се пресметне.

19Също Соломон направи всички вещи, които бяха за Божия дом; и златния олтар; и трапезите, на които [се полагаха] присътствените хлябове; 20и светилниците със светилата им, от чисто злато, за да горят пред светилището според наредбата; 21и цветята, светилата и клещите, от злато, и то чисто злато; 22и щипците, легените, темянниците и кадилниците, от чисто злато. А колкото за входа на дома, вътрешните му врати за в пресветото място, и вратите на дома, [то ест], на храма, бяха от злато.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Chronicles 3
Top of Page
Top of Page