2 Летописи 3
Bulgarian
1Тогава Соломон почна да строи Господния дом в Ерусалим на хълма Мория, гдето се яви [Господ] на баща му Давида, на мястото, което Давид беше приготвил на гумното на евусеца Орна. 2Той почна да строи на втория ден от втория месец на четвъртата година от възцаряването си.

3А основата, която Соломон положи, за да построи Божия дом, [имаше] тия [мерки]: дължината в лакти, според старата мярка, бе шестдесет лакътя, и широчината двадесет лакътя. 4А тремът, който бе пред лицето [на дома], имаше дължина според широчината на дома, двадесет лакътя, а височината сто и двадесет; и обкова го извътре с чисто злато. 5И облече великия дом с елхови дървета, които обкова с чисто злато, и извая по него палми и верижки. 6И украси дома със скъпоценни камъни за красота; а златото бе от Фаруим. 7Обкова още със злато дома, гредите, вратите, стълбовете и стените му; и извая херувими по стените.

8И направи пресветото [място на] дома, с дължина, според широчината на дома, двадесет лакътя, и с широчина двадесет лакътя; и обкова го с шестстотин таланта чисто злато. 9А теглото на гвоздеите беше петдесет сикли злато. Обкова и горните стаи със злато.

10И в пресветото [място на] дома направи два херувима ваяна изработка, и обкова ги със злато. 11А крилата на херувимите имаха, [заедно], дължина двадесет лакътя; едното крило, [на единия херувим], имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим. 12Така и едното крило на другия херувим имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим, 13Крилата на тия херувими се простираха на двадесет лакътя; и те стояха на нозете си, и лицата им гледаха на навътре. 14И направи завесата от синьо, мораво, червено и висон, и изработи по нея херувими.

15Направи пред дома и два стълба тридесет и пет лакътя високи, с капител на върха на всеки от тях пет лакътя [висок]. 16Направи и верижки, [както] в светилището, и тури ги на върховете на стълбовете; и направи сто нара, които окачи на верижките. 17И изправи стълбовете пред храма, единият отдясно, а другият отляво; и нарече оня, който беше отдясно, Яхин, а оня, който беше отляво, Воаз.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Chronicles 2
Top of Page
Top of Page