1 Летописи 6
Bulgarian
1Левиеви синове бяха Гирсон, Каат и Мерарий. 2А Каатови синове: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил; 3а Амрамови чада: Аарон, Моисей и Мариам; а Ааронови синове: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 4Елеазар роди Финееса; Финеес роди Ависуя; 5Ависуй роди Вукия; Вукий роди Озия; 6Озий роди Зараия; Зараия роди Мераиота; 7Мераиот роди Амария; Амария роди Ахитова; 8Ахитов роди Садока; Садок роди Ахимааса; 9Ахимаас роди Азария; Азария роди Иоанана; 10Иоанан роди Азария (той е оня, който свещенодействуваше в храма, който Соломон построи в Ерусалим); 11а Азария роди Амария; Амария роди Ахитова; 12Ахитов роди Садока; Садок роди Селума; 13Селум роди Хелкия; Хелкия роди Азария; 14Азария роди Сараия; а Сараия роди Иоседека. 15А Иоседек отиде в плен, когато Господ закара в плен Юда и Ерусалим чрез ръката на Навуходоносора.

16Левиеви синове: Гирсом, Каат и Мерарий. 17А ето имената на Гирсомовите синове: Ливний и Семей. 18А Каатови синове бяха: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил. 19Мерариеви синове бяха: Маалий и Мусий. И ето семействата на левитите, според бащините им домове: 20на Гирсона: негов син, Ливний: негов син, Яат; негов син, Зима; 21негов син, Иоах; негов син, Идо; негов син, Зара; и негов син, Етрай. 22Синовете на Каата: син му Аминадав; негов син, Корей; негов син, Асир; 23негов син, Елкана; негов син, Авиасаф; негов син, Асир; 24негов син, Тахат; негов син, Уриил; негов син, Озия; и негов син, Саул. 25А Елканови синове: Амасай и Ахимот. 26[А относно] Елкана: синовете на Елкана: негов син, Суфай; негов син, Нахат; 27негов син, Елиав; негов син Ероам; негов син, Елкана. 28А Самуилови синове: първородният [Иоил], а вторият Авия. 29Мерариеви синове: Маалий; негов син, Ливний; негов син, Семей; негов син, Оза; 30негов син, Сама; негов син, Агия; негов син, Асаия.

31И ето ония, които постави Давид над пеенето в службата в Господния дом, когато се намери трайно място за ковчега, 32които слугуваха с пеене пред скинията, шатъра за срещане, докле Соломон построи Господния дом в Ерусалим, и стояха на службата си според чина си; 33ето ония, които стояха с чадата си: от Каатови потомци- певецът Еман, син на Иоила, син на Самуила, 34син на Елкана, син на Ероама, син на Елиила, син на Тоя, 35син на Суфа, син на Елкана, син на Маата, син на Амасая, 36син на Елкана, син на Иоила, син на Азария, син, на Софония, 37син на Тахата, син на Асира, син на Авиасафа, син на Корея, 38син на Исаара, син на Каата, син на Левия, син на Израиля. 39И брат му Асаф, който стоеше отдясно нему: Асаф, син на Варахия, син на Сама, 40син на Михаила, син на Ваасия, син на Малхия, 41син на Етния, син на Зара, син на Адаия, 42син на Етана, син на Зима, син на Семея, 43син на Яата, син на Гирсома, син на Левия. 44И братята им Мерариеви потомци, които бяха от ляво: Етан син на Кисия, син на Авдия, син на Малуха, 45син на Асавия, син на Амасия, син на Хелкия, 46син на Амсия, син на Вания, син на Самира, 47син на Маалия, син на Мусия, син на Мерария, син на Левия; 48и братята на левитите, които бяха определени за цялата служба в скинията на Божия дом.

49А Аарон и потомците му принасяха принос върху олтара за всеизгарянето и върху кадилния олтар, [като определени] за цялата служба на пресветото място, и да правят умилостивение за Израиля, точно както заповяда Божият слуга Моисей. 50И ето Аароновите потомци: негов син, Елеазар; негов син, Финеес; негов син, Ависуй; 51негов син, Вукий; негов син, Озий; негов син, Зараия; 52негов син, Мераиот; негов син, Амария; негов син, Ахитов; 53негов син, Садок; и негов син, Ахимаас.

54И ето жилищата им според заселванията им в пределите им: на Аароновите потомци от семейството на каатците (защото на тях падна [първото] жребие), 55на тях дадоха Хеврон в Юдовата земя, с пасбищата около него. 56Обаче, нивите на града и селата му дадоха на Халева Ефониевия син. 57А на Аароновите потомци дадоха тия Юдови градове: Хеврон прибежищния [град], Ливна с пасбищата му, Ятир, Естемо с пасбищата му, 58Илен с пасбищата му, Девир с пасбищата му, 59Асан с пасбищата му, и Витсемес с пасбищата му, 60а от Вениаминовото племе, Гава с пасбищата му, Алемет с пасбищата му, и Анатот с пасбищата му; всичките им градове, според семействата им, бяха тринадесет града.

61И на Каатовите потомци, останали от семейството на племето, [дадоха се] с жребие десет града от половината Манасиево племе. 62А на Гирсоновите потомци, според семействата им, от Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от Манасиевото племе във Васан [се дадоха] тринадесет града. 63На Мерариевите потомци, според семействата им, [дадоха се] с жребие от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе дванадесет града. 64Израилтяните дадоха на левитите тия градове и пасбищата им. 65Дадоха с жребие тия градове, споменати по име, от племето на Юдовите потомци, и от племето на Симеоновите потомци, и от племето на Вениаминовите потомци.

66А някои от семействата на Каатовите потомци получиха градове за притежанията си от Ефремовото племе. 67Дадоха им прибежищните градове: Сихем с пасбищата му, в Ефремовата хълмиста земя; Гезер с пасбищата му, 68Иокмеам с пасбищата му, Веторон с пасбищата му, 69Еалон с пасбищата му, и Гетримон с пасбищата му, 70а, от половината на Манасиевото племе, Анир с пасбищата му, и Вилеам с пасбищата му; [тях дадоха] на семействата на останалите Каатови потомци.

71На Гирсоновите потомци [дадоха], от семействата на половината Манасиево племе, Голан във Васан с пасбищата му, и Астарот с пасбищата му; 72от Исахаровото племе Кедес с пасбищата му, Даврат с пасбищата му, 73Рамот с пасбищата му и Аним с пасбищата му; 74от Асировото племе, Масал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му, 75Хукок с пасбищата му, и Роов с пасбищата му; 76а, от Нефталимовото племе, Кедес в Галилея с пасбищата му, Амон с пасбищата му, и Кириатаим с пасбищата му.

77А на останалите Мерариеви потомци [дадоха], от Завулоновото племе, Римон с пасбищата му и Тавор с пасбищата му; 78а оттатък Иордан при Ерихон, на изток от Иордан, [дадоха], от Рувимовото племе, Восор в пустинята с пасбищата му, Яса с пасбищата му, 79Кедимот с пасбищата му, и Мефаат с пасбищата му; 80а, от Гадовото племе, Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му, 81Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page