1 Летописи 7
Bulgarian
1А Исахаровите синове бяха: Тола, Фуа, Ясув и Симрон, четирима; 2а Толови синове: Озий, Рафаия, Ериил, Ямай, Евсам и Самуил, началници на бащиния им Толов дом, силни и храбри в поколенията им; в дните на Давида, числото им бе двадесет и две хиляди и шестотин; 3а Озиеви синове: Езраия; и Езраиеви синове; Михаил, Авдия, Иоил и Есия, петима, всички началници. 4И с тях, според поколенията им, според бащините им домове, [имаше] полкове войска за бой, тридесет и шест хиляди души; защото имаха много жени и синове. 5А братята им, между всичките Исахарови семейства, силни и храбри, всичките преброени според родословията си, бяха осемдесет и седем хиляди души.

6Вениаминови синове: Вела, Вехер и Едиил, трима; 7а Велови синове: Есвон, Озий, Озиил, Еримот и Ирий, петима, началници на бащини домове, силни и храбри, които се преброиха според родословията си; и бяха двадесет и две хиляди и тридесет и четири души; 8а Вехерови синове: Земира, Иоас, Илиезер, Елиоинай, Амрий, Еримот, Авия, Анатот и Аламет; всички тия бяха Вехерови синове. 9А броя на родословието им, според поколенията им, бе двадесет хиляди и двеста началници на бащините им домове, силни и храбри. 10А Едиилов син бе Валаан; а Валаанови синове: Еус, Вениамин, Аод, Ханаана, Зитан, Тарсис и Ахисаар; 11всички тия Едиилови потомци, началници на бащини домове, силни и храбри, бяха седемнадесет хиляди и двеста души, които можеха да излизат на война. 12А Суфим и Уфим бяха Ирови синове; а Ахиров син бе Усим.

13Нефталимови синове; Ясиил, Гуний, Есер и Селум внуци на Вала.

14Манасиеви синове: Асриил, когото му роди жена му; (а наложницата му сирианката роди Махира Галаадовия баща; 15а Махир взе за жена [сестрата] на Уфама и Суфама, и името на сестра им бе Мааха); а името на втория бе Салпаад; и Салпаад роди дъщеря. 16А Махировата жена Мааха роди син и нарече го Фарес; а името на брата му бе Сарес, а синовете му: Улам и Раким; 17и Уламов син бе Ведан. Тия бяха синовете на Галаада, син на Махира, Манасиевия син. 18А сестра му Амолехет роди Исуда, Авиезера и Маала. 19А Семидови синове бяха Ахиан, Тихем, Ликхий и Аниам.

20А Ефремови синове: Сутала; негов син, Веред; негов син, Тахат; негов син, Елеада; негов син, Тахат; 21негов син, Завад; негов син, Сутала; и Езер и Елеад; а гетските мъже, които се родиха в това място, ги убиха защото бяха слезли да отнемат добитъка им. 22А баща им Ефрем жали много дни; и братята му дойдоха да го утешат. 23Сетне влезе при жена си, която зачна и роди син; и нарече го Верия, по причина на нещастието, което се бе случило в дома му; 24(а дъщеря му бе Сеера, която съгради долния и горния Веторон и Узен-сеера); 25и негов син бе Рефа; негови синове, Ресеф и Тела; негов син, Тахан; 26негов син, Ладан; негов син, Амиуд; негов син, Елисама; 27негов син, Нави; и негов син, Исус.

28А притежанията им и жилищата им бяха Ветил със селата му, и към изток Нааран и към запад Гезер със селата му, и Сихем със селата му, до Газа със селата му; 29а, в пределите на Манасиевите потомци, Ветсан със селата му, Таанах със селата му, Магедон със селата му, и Дор със селата му. В тях се заселиха потомците на Иосифа Израилевия син.

30Асирови синове: Емна, Есуа, Есуий и Верия, тяхна сестра Сера; 31а Вериеви синове бяха: Хевер и Малхиил, който е баща на Вирзавит. 32А Хевер роди Яфлета, Сомира и Хотама, и тяхна сестра Суя; 33а Яфлетови синове бяха: Фасах, Вимал и Асуат; тия са Яфлетови синове; 34а Семирови синове бяха: Ахий, Рога, Ехува и Арам; 35а синовете на брата му Елем: Софа, Емна, Селис и Амал; 36Софови синове бяха: Суа, Арнефер, Согал, Верий, Емра, 37Восор, Од, Сама, Силса, Итран и Веера. 38А Етерови синове бяха: Ефоний, Фасфа и Ара. 39А Улови синове: Арах, Аниил и Рисия. 40Всички тия бяха Асирови потомци, началници на бащини домове, отборни, силни и храбри, главни първенци. И броят им, според родословието им, за военна служба, възлизаше на двадесет и шест хиляди мъже.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page