Proverbs 4:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7225 [e]rê-šîṯרֵאשִׁ֣ית[is] the principal thingNoun
2451 [e]ḥāḵ-māhחָ֭כְמָהWisdomNoun
7069 [e]qə-nêhקְנֵ֣ה[therefore] getVerb
2451 [e]ḥāḵ-māhחָכְמָ֑הwisdomNoun
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־and with allNoun
7075 [e]qin-yā-nə-ḵā,קִ֝נְיָנְךָ֗your gettingNoun
7069 [e]qə-nêhקְנֵ֣הgetVerb
998 [e]ḇî-nāh.בִינָֽה׃understandingNoun
Hebrew Texts
משלי 4:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רֵאשִׁ֣ית חָ֭כְמָה קְנֵ֣ה חָכְמָ֑ה וּבְכָל־קִ֝נְיָנְךָ֗ קְנֵ֣ה בִינָֽה׃

משלי 4:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ראשית חכמה קנה חכמה ובכל־קנינך קנה בינה׃

Links
Proverbs 4:7Proverbs 4:7 Text AnalysisProverbs 4:7 InterlinearProverbs 4:7 MultilingualProverbs 4:7 TSKProverbs 4:7 Cross ReferencesProverbs 4:7 Bible HubProverbs 4:7 Biblia ParalelaProverbs 4:7 Chinese BibleProverbs 4:7 French BibleProverbs 4:7 German Bible

Bible Hub
Proverbs 4:6
Top of Page
Top of Page