2 John 1
Uma New Testament
1Sura toi ngkai aku' Totu'a, kupakatu tilou hi totina to napelihi Alata'ala, pai' hi hawe'ea ana' -nu to kupoka'ahi' mpu'u. Uma muntu' aku' to mpoka'ahi' -koi, hawe'ea tauna to mpo'inca tudui' to makono, hira' wo'o mpoka'ahi' -koi. 2Kipoka'ahi' -koi apa' mepangala' -tamo hi tudui' to makono, pai' tudui' to makono toe takakamu duu' kahae-hae-na. 3Alata'ala to Tuama pai' Yesus Kristus Ana' -na mpogane' -ta ngkai kabula rala-na, mpopohiloi-ta ahi' -na, pai' mpowai' -ta kalompea' tuwu'. Hawe'ea toe tapobagia hante nono to monoa' pai' to ma'ahi'.

4Goe' lia nono-ku mpohirua' -raka ba hangkuja dua ana' -nu hi rei. Apa' po'ingku-ra mpotuku' tudui' to makono, hewa to nahawai' -taka Alata'ala to Tuama. 5Jadi', kuperapi' hi iko totina, bona momepoka'ahi' -ta hadua bo hadua. To ku'uki' toi-e, bela hawa' to bo'u. Hawa' toi-e, hawa' to ta'epe ami' -mi ngkai lomo' -na. 6Toe-mile to ra'uli' ahi' -e: mpotuku' hawa' Alata'ala. Pai' toi-mi hawa' -na to ni'epe ami' -mi ngkai lomo' -na: kana momepoka'ahi' mpu'u-tamo.

7Ku'uki' -kokoi tohe'i-e, apa' wori' topebagiu modao' hi humalili' dunia'. Uma-ra mpangala' Kayesus-na Magau' Topetolo' to mewali manusia'. Tauna to hewa toe, topebagiu-ra pai' bali' Kristus mpu'u-ra. 8Toe pai' kana mo'inga' -inga' -koi, nee-neo' mpai' nibahaka pepangala' -ni hi Pue' Yesus, alaa-na uma ria kalaua-na bago-kai mpokeni Kareba Lompe' hi koi'. Tida-mokoi mepangala' hi Pue', bona nirata omea mpai' hiwili pepangala' -ni hi eo mpeno. 9Hawe'ea tauna to meleli' ngkai tudui' to makono, pai' uma-ra mpotuku' tudui' Kristus, tauna toera uma mosidai' hante Alata'ala. Tauna to tida mpotuku' tudui' Kristus, mosidai' -ramo hante Alata'ala to Tuama pai' hante Alata'ala to Ana'. 10Jadi', ane ria guru agama to rata hi ngata-ni to mpokeni tudui' to mosisala hante tudui' toi-e, neo' nipopehani-ra hi tomi-ni, pai' neo' nitabe-ra. 11Apa' tauna to mpotabe-ra, hibalia-mi mpodohei-ra hi rala pobago-ra to dada'a toe.

12Wori' -pidi to dota ku'uli' -kokoi, tapi' uma ku'uki' hi rala sura toi. Apa' patuju-ku tilou moto-a mpai' mpencuai' -koi. Jadi', momepololitai wiwi ngkawiwi-ta-damo mpai', bona gana kagoea' -ta.

13Wori' tabe ngkai hawe'ea ana' ompi' bine-nu to hi rehe'i, to napelihi Alata'ala. Hudu rei.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 John 5
Top of Page
Top of Page