Yeşaya 62
Turkish
1Zaferi ışık gibi parlayıncaya,
Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek
Siyon uğruna susmayacak,
Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım.

2Uluslar senin zaferini,
Bütün krallar görkemini görecek.
RABbin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.

3RABbin elinde güzellik tacı,
Tanrının elinde krallık sarığı olacaksın.

4Artık sana ‹‹Terk edilmiş››,
Ülkene ‹‹Virane›› denmeyecek;
Bunun yerine sana ‹‹Sevdiğim››,
Ülkene ‹‹Evli›› denecek.
Çünkü RAB seni seviyor,
Ülken de evli sayılacak.

5Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse,
Oğulların da seninle öyle evlenecek.
Güvey gelinle nasıl sevinirse,
Tanrın da seninle öyle sevinecek. veren seninle evlenecek››.

6Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim,
Gece gündüz hiç susmayacaklar.
Ey RABbe sözünü anımsatanlar, Yeruşalimi pekiştirene,
Onu yeryüzünün övüncü kılana dek
Durup dinlenmeden RABbe yakarın, Ona rahat vermeyin.

7

8RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti:
‹‹Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim,
Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek.

9Tahılı devşiren yiyecek
Ve RABbe övgüler sunacak.
Üzümü toplayan,
Şarabını kutsal avlularımda içecek.››

10Geçin, geçin kent kapılarından!
Halkın yolunu açın!
Toprak yığıp yol yapın,
Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin!

11RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu:
‹‹Siyon kızına, ‹İşte kurtuluşun geliyor› deyin,
‹Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.› ››

12Siyon halkına, ‹‹RAB'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk›› diyecekler.
Ve sen Yeruşalim,
‹‹Aranan, terk edilmemiş kent›› diye anılacaksın.Turkish

Bible Hub

Isaiah 61
Top of Page
Top of Page