Amos 3
Indonesian Terjemahan Lama

1Dengarlah olehmu firman ini, yang dikatakan Tuhan akan halmu, hai bani Israel! akan hal segenap bangsa yang sudah Kuhantar keluar dari negeri Mesir, firman-Ku:

2Dari pada segala bangsa yang di atas bumi hanya kamu yang sudah Kukenal, maka sebab itu juga Aku akan membalas kepadamu segala kejahatanmu.

3Bolehkah dua orang berjalan bersama-sama, jikalau tiada seorang serta dengan seorang.

4Bolehkah singa mengaum-aum di dalam hutan, jikalau tiada mangsanya? Adakah singa muda menyaringkan suaranya dari dalam guanya, jikalau tiada diterkamnya barang sesuatu?

5Bolehkah burung gugur ke bumi sebab kena jerat, jikalau tiada dipasang jerat akan dia? Adakah orang memungut jerat dari atas bumi jikalau satupun tiada ditangkapnya?

6Jikalau ditiup nafiri di dalam negeri, masakan tiada gemetar orang isinya; bolehkah negeri kena celaka, jikalau tiada dengan kehendak Tuhan?

7Sahaja Tuhan Hua tiada melakukan barang suatu perkara, sebelum dinyatakannya rahasianya kepada hambanya, yaitu segala nabi-nabi.

8Bahwa singa sudah mengaum-aum, siapa gerangan tiada takut? bahwa Tuhan Hua sudah berfirman, siapa gerangan tiada bernubuat?

9Perdengarkanlah ini di dalam segala maligai yang di Asdod, dan di dalam segala istana di negeri Mesir, katakanlah olehmu: Berhimpunlah kamu di atas pegunungan Samaria dan lihatlah gempar besar di tengah-tengahnya dan segala aniaya yang di dalamnya! 10Karena tiada lagi diketahuinya berbuat barang yang betul, demikianlah firman Tuhan; mereka itu yang mengumpulkan harta benda dalam maligainya dengan pengagah dan perampas.

11Maka sebab itu firman Tuhan demikian: Bahwa musuh dalam negerimu dari segala tempat keliling, ia itu akan merobohkan kelak segala kuatmu ke bumi, sehingga kamu tiada lagi, dan segala maligaimu kelak dijarahi.

12Demikianlah firman Tuhan: Seperti kalau seorang gembala menyentak dari pada mulut singa barang dua batang tulang betis atau sekerat telinga, begitulah bani Israel yang duduk di Samaria itupun akan disentak pada penjuru tempat tidur dan pada peraduan.

13Dengarlah olehmu dan jadilah saksi di dalam rumah Yakub, demikianlah firman Tuhan Hua, Allah serwa sekalian alam:

14Bahwa apabila Aku membalas segala kejahatan orang Israel, pada masa itu juga Aku akan membalas kepada segala mezbah Bait-el; maka segala tanduk mezbah itu akan dipatahkan, lalu gugur ke bumi.

15Pada masa itu Aku merobohkan baik balai kambang baik balai peranginan, dan Aku membinasakan kelak segala maligai yang dari pada gading, dan tiada akan lagi rumah besar-besar, demikianlah firman Tuhan!

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Amos 2
Top of Page
Top of Page