Revelation 22:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1473 [e]ἐγὼ
egō
I [am]PPro-N1S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
1 [e]Ἄλφα
Alpha
AlphaN-NNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
5598 [e]Ὦ,
Ō
Omega,N-NNS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
4413 [e]πρῶτος
prōtos
FirstAdj-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2078 [e]ἔσχατος,
eschatos
Last,Adj-NMS
3588 [e]
theArt-NFS
746 [e]ἀρχὴ
archē
BeginningN-NFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
5056 [e]τέλος.
telos
End.N-NNS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:13 Greek NT: Nestle 1904
ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. --

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐγώ ὁ Α καί ὁ Ω ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος ὁ ἀρχή καί ὁ τέλος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐγὼ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἀρχὴ καὶ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω ἀρχὴ καὶ τέλος ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος

Revelation 22:13 Hebrew Bible
אני האלף והתו הראש והסוף הראשון והאחרון׃

Revelation 22:13 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܐ ܐܠܦ ܘܐܢܐ ܬܘ ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ ܘܫܘܪܝܐ ܘܫܘܠܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end."

King James Bible
I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.

Holman Christian Standard Bible
I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.
Treasury of Scripture Knowledge

See on ch.

Revelation 1:8,11 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, …

Revelation 21:6 And he said to me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning …

Isaiah 41:4 Who has worked and done it, calling the generations from the beginning? …

Isaiah 44:6 Thus said the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD …

Isaiah 48:12 Listen to me, O Jacob and Israel, my called; I am he; I am the first, …

Links
Revelation 22:13Revelation 22:13 NIVRevelation 22:13 NLTRevelation 22:13 ESVRevelation 22:13 NASBRevelation 22:13 KJVRevelation 22:13 Bible AppsRevelation 22:13 Biblia ParalelaRevelation 22:13 Chinese BibleRevelation 22:13 French BibleRevelation 22:13 German BibleBible Hub
Revelation 22:12
Top of Page
Top of Page