Numbers 2:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]כָּֽל־
kāl-
allN-msc
6485 [e]הַפְּקֻדִ֞ים
hap-pə-qu-ḏîm
who were numberedArt | V-Qal-QalPassPrtcpl-mp
4264 [e]לְמַחֲנֵ֣ה
lə-ma-ḥă-nêh
of the forces withPrep-l | N-csc
3063 [e]יְהוּדָ֗ה
yə-hū-ḏāh,
JudahN-proper-ms
3967 [e]מְאַ֨ת
mə-’aṯ
a hundredNumber-fsc
505 [e]אֶ֜לֶף
’e-lep̄
thousandNumber-ms
8084 [e]וּשְׁמֹנִ֥ים
ū-šə-mō-nîm
and eightyConj-w | Number-cp
505 [e]אֶ֛לֶף
’e-lep̄
thousandNumber-ms
8337 [e]וְשֵֽׁשֶׁת־
wə-šê-šeṯ-
and sixConj-w | Number-msc
505 [e]אֲלָפִ֥ים
’ă-lā-p̄îm
thousandNumber-mp
702 [e]וְאַרְבַּע־
wə-’ar-ba‘-
and fourConj-w | Number-fsc
3967 [e]מֵא֖וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
6635 [e]לְצִבְאֹתָ֑ם
lə-ṣiḇ-’ō-ṯām;
according to their armiesPrep-l | N-cpc | 3mp
7223 [e]רִאשֹׁנָ֖ה
ri-šō-nāh
FirstAdj-fs
5265 [e]יִסָּֽעוּ׃
yis-sā-‘ū.
these shall break campV-Qal-Imperf-3mp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
במדבר 2:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּֽל־הַפְּקֻדִ֞ים לְמַחֲנֵ֣ה יְהוּדָ֗ה מְאַ֨ת אֶ֜לֶף וּשְׁמֹנִ֥ים אֶ֛לֶף וְשֵֽׁשֶׁת־אֲלָפִ֥ים וְאַרְבַּע־מֵאֹ֖ות לְצִבְאֹתָ֑ם רִאשֹׁנָ֖ה יִסָּֽעוּ׃ ס

במדבר 2:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת־אלפים וארבע־מאות לצבאתם ראשנה יסעו׃ ס

במדבר 2:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כל־הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת־אלפים וארבע־מאות לצבאתם ראשנה יסעו׃ ס

במדבר 2:9 Hebrew Bible
כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The total of the numbered men of the camp of Judah: 186,400, by their armies. They shall set out first.

King James Bible
All that were numbered in the camp of Judah were an hundred thousand and fourscore thousand and six thousand and four hundred, throughout their armies. These shall first set forth.

Holman Christian Standard Bible
The total number in their military divisions who belong to Judah's encampment is 186,400; they will move out first.
Treasury of Scripture Knowledge

these shall

Numbers 10:14 In the first place went the standard of the camp of the children …

Links
Numbers 2:9Numbers 2:9 NIVNumbers 2:9 NLTNumbers 2:9 ESVNumbers 2:9 NASBNumbers 2:9 KJVNumbers 2:9 Bible AppsNumbers 2:9 Biblia ParalelaNumbers 2:9 Chinese BibleNumbers 2:9 French BibleNumbers 2:9 German BibleBible Hub
Numbers 2:8
Top of Page
Top of Page