Numbers 2:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1714 [e]דֶּ֣גֶל
de-ḡel
The standardN-msc
4264 [e]מַחֲנֵ֧ה
ma-ḥă-nêh
of the forces withN-csc
7205 [e]רְאוּבֵ֛ן
rə-’ū-ḇên
ReubenN-proper-ms
8486 [e]תֵּימָ֖נָה
tê-mā-nāh
On the south side [shall be]N-fs | 3fs
6635 [e]לְצִבְאֹתָ֑ם
lə-ṣiḇ-’ō-ṯām;
according to their armiesPrep-l | N-cpc | 3mp
5387 [e]וְנָשִׂיא֙
wə-nā-śî
and the leaderConj-w | N-ms
1121 [e]לִבְנֵ֣י
liḇ-nê
of the sonsPrep-l | N-mpc
7205 [e]רְאוּבֵ֔ן
rə-’ū-ḇên,
of ReubenN-proper-ms
468 [e]אֱלִיצ֖וּר
’ĕ-lî-ṣūr
[shall be] ElizurN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
7707 [e]שְׁדֵיאֽוּר׃
šə-ḏê-’ūr.
of ShedeurN-proper-ms

Hebrew Texts
במדבר 2:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
דֶּ֣גֶל מַחֲנֵ֧ה רְאוּבֵ֛ן תֵּימָ֖נָה לְצִבְאֹתָ֑ם וְנָשִׂיא֙ לִבְנֵ֣י רְאוּבֵ֔ן אֱלִיצ֖וּר בֶּן־שְׁדֵיאֽוּר׃

במדבר 2:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן־שדיאור׃

במדבר 2:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן־שדיאור׃

במדבר 2:10 Hebrew Bible
דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"On the south side shall be the standard of the camp of Reuben by their armies, and the leader of the sons of Reuben: Elizur the son of Shedeur,

King James Bible
On the south side shall be the standard of the camp of Reuben according to their armies: and the captain of the children of Reuben shall be Elizur the son of Shedeur.

Holman Christian Standard Bible
Reuben's military divisions will camp on the south side under their banner. The leader of the Reubenites is Elizur son of Shedeur.
Treasury of Scripture Knowledge

camp of Reuben

Genesis 49:3,4 Reuben, you are my firstborn, my might, and the beginning of my strength, …

1 Chronicles 5:1 Now the sons of Reuben the firstborn of Israel, (for he was the firstborn; …

Elizur

Numbers 1:5 And these are the names of the men that shall stand with you: of …

Numbers 7:30,35 On the fourth day Elizur the son of Shedeur, prince of the children …

Numbers 10:18 And the standard of the camp of Reuben set forward according to their …

Links
Numbers 2:10Numbers 2:10 NIVNumbers 2:10 NLTNumbers 2:10 ESVNumbers 2:10 NASBNumbers 2:10 KJVNumbers 2:10 Bible AppsNumbers 2:10 Biblia ParalelaNumbers 2:10 Chinese BibleNumbers 2:10 French BibleNumbers 2:10 German BibleBible Hub
Numbers 2:9
Top of Page
Top of Page