Nehemiah 8:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3442 [e]וְיֵשׁ֡וּעַ
wə-yê-šū-a‘
And JeshuaConj-w | N-proper-ms
1137 [e]וּבָנִ֡י
ū-ḇā-nî
and BaniConj-w | N-proper-ms
8274 [e]וְשֵׁרֵ֥בְיָ֣ה ׀
wə-šê-rê-ḇə-yāh
and SherebiahConj-w | N-proper-ms
3226 [e]יָמִ֡ין
yā-mîn
JaminN-proper-ms
6126 [e]עַקּ֡וּב
‘aq-qūḇ
AkkubN-proper-ms
7678 [e]שַׁבְּתַ֣י ׀
šab-bə-ṯay
ShabbethaiN-proper-ms
1941 [e]הֽוֹדִיָּ֡ה
hō-w-ḏî-yāh
HodijahN-proper-ms
4641 [e]מַעֲשֵׂיָ֡ה
ma-‘ă-śê-yāh
MaaseiahN-proper-ms
7042 [e]קְלִיטָ֣א
qə-lî-ṭā
KelitaN-proper-ms
5838 [e]עֲזַרְיָה֩
‘ă-zar-yāh
AzariahN-proper-ms
3107 [e]יוֹזָבָ֨ד
yō-w-zā-ḇāḏ
JozabadN-proper-ms
2605 [e]חָנָ֤ן
ḥā-nān
HananN-proper-ms
6411 [e]פְּלָאיָה֙
pə-lā-yāh
PelaiahN-proper-ms
3881 [e]וְהַלְוִיִּ֔ם
wə-hal-wî-yim,
and the LevitesConj-w, Art | N-proper-mp
995 [e]מְבִינִ֥ים
mə-ḇî-nîm
helped to understandV-Hifil-Prtcpl-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5971 [e]הָעָ֖ם
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
8451 [e]לַתּוֹרָ֑ה
lat-tō-w-rāh;
the LawPrep-l, Art | N-fs
5971 [e]וְהָעָ֖ם
wə-hā-‘ām
and the peopleConj-w, Art | N-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
[stood] inPrep
5975 [e]עָמְדָֽם׃
‘ā-mə-ḏām.
their placeN-msc | 3mp

Hebrew Texts
נחמיה 8:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֵשׁ֡וּעַ וּבָנִ֡י וְשֵׁרֵ֥בְיָ֣ה ׀ יָמִ֡ין עַקּ֡וּב שַׁבְּתַ֣י ׀ הֹֽודִיָּ֡ה מַעֲשֵׂיָ֡ה קְלִיטָ֣א עֲזַרְיָה֩ יֹוזָבָ֨ד חָנָ֤ן פְּלָאיָה֙ וְהַלְוִיִּ֔ם מְבִינִ֥ים אֶת־הָעָ֖ם לַתֹּורָ֑ה וְהָעָ֖ם עַל־עָמְדָֽם׃

נחמיה 8:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישוע ובני ושרביה ׀ ימין עקוב שבתי ׀ הודיה מעשיה קליטא עזריה יוזבד חנן פלאיה והלוים מבינים את־העם לתורה והעם על־עמדם׃

נחמיה 8:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישוע ובני ושרביה ׀ ימין עקוב שבתי ׀ הודיה מעשיה קליטא עזריה יוזבד חנן פלאיה והלוים מבינים את־העם לתורה והעם על־עמדם׃

נחמיה 8:7 Hebrew Bible
וישוע ובני ושרביה ימין עקוב שבתי הודיה מעשיה קליטא עזריה יוזבד חנן פלאיה והלוים מבינים את העם לתורה והעם על עמדם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Also Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah, the Levites, explained the law to the people while the people remained in their place.

King James Bible
Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah, and the Levites, caused the people to understand the law: and the people stood in their place.

Holman Christian Standard Bible
Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, and Pelaiah, who were Levites, explained the law to the people as they stood in their places.
Treasury of Scripture Knowledge

Jeshua

Nehemiah 3:19 And next to him repaired Ezer the son of Jeshua, the ruler of Mizpah…

Nehemiah 9:4 Then stood up on the stairs, of the Levites, Jeshua, and Bani, Kadmiel, …

Nehemiah 10:9 And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons …

Nehemiah 12:24 And the chief of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the …

Bani

Nehemiah 3:17 After him repaired the Levites, Rehum the son of Bani. Next to him …

Nehemiah 9:4 Then stood up on the stairs, of the Levites, Jeshua, and Bani, Kadmiel, …

Nehemiah 10:13 Hodijah, Bani, Beninu.

Sherebiah

Nehemiah 9:4 Then stood up on the stairs, of the Levites, Jeshua, and Bani, Kadmiel, …

Nehemiah 10:12 Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,

Nehemiah 12:24 And the chief of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the …

Ezra 8:18 And by the good hand of our God on us they brought us a man of understanding, …

Akkub

Nehemiah 11:16,19 And Shabbethai and Jozabad, of the chief of the Levites, had the …

Nehemiah 12:25 Mattaniah, and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were …

Hodijah

Nehemiah 10:10,18 And their brothers, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan…

Maaseiah

Nehemiah 8:4 And Ezra the scribe stood on a pulpit of wood, which they had made …

Nehemiah 3:23 After him repaired Benjamin and Hashub over against their house…

Nehemiah 12:41,42 And the priests; Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Michaiah, Elioenai, …

Ezra 10:22 And of the sons of Pashur; Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethaneel, …

Kelita

Nehemiah 10:10 And their brothers, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,

Ezra 10:23 Also of the Levites; Jozabad, and Shimei, and Kelaiah, (the same …

Azariah

Nehemiah 3:23 After him repaired Benjamin and Hashub over against their house…

Nehemiah 10:2 Seraiah, Azariah, Jeremiah,

Nehemiah 12:33 And Azariah, Ezra, and Meshullam,

Jozabad

Ezra 10:22,23 And of the sons of Pashur; Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethaneel, …

Hanan

Nehemiah 10:10 And their brothers, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,

Pelaiah

Nehemiah 10:10 And their brothers, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,

caused

Leviticus 10:11 And that you may teach the children of Israel all the statutes which …

Deuteronomy 33:10 They shall teach Jacob your judgments, and Israel your law: they …

2 Chronicles 17:7-9 Also in the third year of his reign he sent to his princes, even …

2 Chronicles 30:22 And Hezekiah spoke comfortably to all the Levites that taught the …

Malachi 2:7 For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek …

Links
Nehemiah 8:7Nehemiah 8:7 NIVNehemiah 8:7 NLTNehemiah 8:7 ESVNehemiah 8:7 NASBNehemiah 8:7 KJVNehemiah 8:7 Bible AppsNehemiah 8:7 Biblia ParalelaNehemiah 8:7 Chinese BibleNehemiah 8:7 French BibleNehemiah 8:7 German BibleBible Hub
Nehemiah 8:6
Top of Page
Top of Page