Nehemiah 12:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4983 [e]מַתַּנְיָ֧ה
mat-tan-yāh
MattaniahN-proper-ms
1229 [e]וּבַקְבֻּֽקְיָ֛ה
ū-ḇaq-buq-yāh
and BakbukiahConj-w | N-proper-ms
5662 [e]עֹבַדְיָ֥ה
‘ō-ḇaḏ-yāh
ObadiahN-proper-ms
4918 [e]מְשֻׁלָּ֖ם
mə-šul-lām
MeshullamN-proper-ms
2929 [e]טַלְמ֣וֹן
ṭal-mō-wn
TalmonN-proper-ms
6126 [e]עַקּ֑וּב
‘aq-qūḇ;
and AkkubN-proper-ms
8104 [e]שֹׁמְרִ֤ים
šō-mə-rîm
keepingV-Qal-Prtcpl-mp
7778 [e]שֽׁוֹעֲרִים֙
šō-w-‘ă-rîm
[were] gatekeepersN-mp
4929 [e]מִשְׁמָ֔ר
miš-mār,
the watchN-ms
624 [e]בַּאֲסֻפֵּ֖י
ba-’ă-sup-pê
at the storeroomsPrep-b | N-mpc
8179 [e]הַשְּׁעָרִֽים׃
haš-šə-‘ā-rîm.
of the gatesArt | N-mp

Hebrew Texts
נחמיה 12:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מַתַּנְיָ֧ה וּבַקְבֻּֽקְיָ֛ה עֹבַדְיָ֥ה מְשֻׁלָּ֖ם טַלְמֹ֣ון עַקּ֑וּב שֹׁמְרִ֤ים שֹֽׁועֲרִים֙ מִשְׁמָ֔ר בַּאֲסֻפֵּ֖י הַשְּׁעָרִֽים׃

נחמיה 12:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים׃

נחמיה 12:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים׃

נחמיה 12:25 Hebrew Bible
מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Mattaniah, Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon and Akkub were gatekeepers keeping watch at the storehouses of the gates.

King James Bible
Mattaniah, and Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, Akkub, were porters keeping the ward at the thresholds of the gates.

Holman Christian Standard Bible
This included Mattaniah, Bakbukiah, and Obadiah. Meshullam, Talmon, and Akkub were gatekeepers who guarded the storerooms at the gates.
Treasury of Scripture Knowledge

Mattaniah.

Nehemiah 12:8,9 Moreover the Levites: Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, …

Nehemiah 11:17-19 And Mattaniah the son of Micha, the son of Zabdi, the son of Asaph, …

1 Chronicles 9:14-17 And of the Levites; Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, …

keeping.

1 Chronicles 23:32 And that they should keep the charge of the tabernacle of the congregation, …

1 Chronicles 26:12 Among these were the divisions of the porters, even among the chief …

Isaiah 21:8 And he cried, A lion: My lord, I stand continually on the watchtower …

thresholds. or, treasuries, or assemblies.

Links
Nehemiah 12:25Nehemiah 12:25 NIVNehemiah 12:25 NLTNehemiah 12:25 ESVNehemiah 12:25 NASBNehemiah 12:25 KJVNehemiah 12:25 Bible AppsNehemiah 12:25 Biblia ParalelaNehemiah 12:25 Chinese BibleNehemiah 12:25 French BibleNehemiah 12:25 German BibleBible Hub
Nehemiah 12:24
Top of Page
Top of Page