Leviticus 4:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3045 [e]וְנֽוֹדְעָה֙
wə-nō-wḏ-‘āh
and when becomes knownConj-w | V-Nifal-ConjPerf-3fs
2403 [e]הַֽחַטָּ֔את
ha-ḥaṭ-ṭāṯ,
the sinArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whichPro-r
2398 [e]חָטְא֖וּ
ḥā-ṭə-’ū
they have committedV-Qal-Perf-3cp
5921 [e]עָלֶ֑יהָ
‘ā-le-hā;
uponPrep | 3fs
7126 [e]וְהִקְרִ֨יבוּ
wə-hiq-rî-ḇū
then shall offerConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3cp
6951 [e]הַקָּהָ֜ל
haq-qā-hāl
the assemblyArt | N-ms
6499 [e]פַּ֤ר
par
a bullN-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
-N-msc
1241 [e]בָּקָר֙
bā-qār
youngN-ms
2403 [e]לְחַטָּ֔את
lə-ḥaṭ-ṭāṯ,
for the sinPrep-l | N-fs
935 [e]וְהֵבִ֣יאוּ
wə-hê-ḇî-’ū
and bringConj-w | V-Hifil-ConjPerf-3cp
853 [e]אֹת֔וֹ
’ō-ṯōw,
itDirObjM | 3ms
6440 [e]לִפְנֵ֖י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
168 [e]אֹ֥הֶל
’ō-hel
the tabernacleN-msc
4150 [e]מוֹעֵֽד׃
mō-w-‘êḏ.
of meetingN-ms

Hebrew Texts
ויקרא 4:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנֹֽודְעָה֙ הַֽחַטָּ֔את אֲשֶׁ֥ר חָטְא֖וּ עָלֶ֑יהָ וְהִקְרִ֨יבוּ הַקָּהָ֜ל פַּ֤ר בֶּן־בָּקָר֙ לְחַטָּ֔את וְהֵבִ֣יאוּ אֹתֹ֔ו לִפְנֵ֖י אֹ֥הֶל מֹועֵֽד׃

ויקרא 4:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן־בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד׃

ויקרא 4:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן־בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד׃

ויקרא 4:14 Hebrew Bible
ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
when the sin which they have committed becomes known, then the assembly shall offer a bull of the herd for a sin offering and bring it before the tent of meeting.

King James Bible
When the sin, which they have sinned against it, is known, then the congregation shall offer a young bullock for the sin, and bring him before the tabernacle of the congregation.

Holman Christian Standard Bible
then the assembly must present a young bull as a sin offering. When the sin they have committed in regard to the command becomes known, they are to bring it before the tent of meeting.
Treasury of Scripture Knowledge

young bullock

Leviticus 4:3 If the priest that is anointed do sin according to the sin of the …

Links
Leviticus 4:14Leviticus 4:14 NIVLeviticus 4:14 NLTLeviticus 4:14 ESVLeviticus 4:14 NASBLeviticus 4:14 KJVLeviticus 4:14 Bible AppsLeviticus 4:14 Biblia ParalelaLeviticus 4:14 Chinese BibleLeviticus 4:14 French BibleLeviticus 4:14 German BibleBible Hub
Leviticus 4:13
Top of Page
Top of Page