Leviticus 18:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]וּבְכָל־
ū-ḇə-ḵāl
And with anyConj-w, Prep-b | N-msc
929 [e]בְּהֵמָ֛ה
bə-hê-māh
animalN-fs
3808 [e]לֹא־
lō-
norAdv-NegPrt
5414 [e]תִתֵּ֥ן
ṯit-tên
shall you lieV-Qal-Imperf-2ms
7903 [e]שְׁכָבְתְּךָ֖
šə-ḵā-ḇə-tə-ḵā
carnallyN-fsc | 2ms
2930 [e]לְטָמְאָה־
lə-ṭā-mə-’āh-
to defile yourselfPrep-l | V-Qal-Inf | 3fs
  בָ֑הּ
ḇāh;
with itPrep | 3fs
802 [e]וְאִשָּׁ֗ה
wə-’iš-šāh,
and any womanConj-w | N-fs
3808 [e]לֹֽא־
lō-
norAdv-NegPrt
5975 [e]תַעֲמֹ֞ד
ṯa-‘ă-mōḏ
shall standV-Qal-Imperf-3fs
6440 [e]לִפְנֵ֧י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
929 [e]בְהֵמָ֛ה
ḇə-hê-māh
an animalN-fs
7250 [e]לְרִבְעָ֖הּ
lə-riḇ-‘āh
to mate with itPrep-l | V-Qal-Inf | 3fs
8397 [e]תֶּ֥בֶל
te-ḇel
[is] perversionN-ms
1931 [e]הֽוּא׃
hū.
itPro-3msHebrew Texts
ויקרא 18:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְכָל־בְּהֵמָ֛ה לֹא־תִתֵּ֥ן שְׁכָבְתְּךָ֖ לְטָמְאָה־בָ֑הּ וְאִשָּׁ֗ה לֹֽא־תַעֲמֹ֞ד לִפְנֵ֧י בְהֵמָ֛ה לְרִבְעָ֖הּ תֶּ֥בֶל הֽוּא׃

ויקרא 18:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובכל־בהמה לא־תתן שכבתך לטמאה־בה ואשה לא־תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא׃

ויקרא 18:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובכל־בהמה לא־תתן שכבתך לטמאה־בה ואשה לא־תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא׃

ויקרא 18:23 Hebrew Bible
ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'Also you shall not have intercourse with any animal to be defiled with it, nor shall any woman stand before an animal to mate with it; it is a perversion.

King James Bible
Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion.

Holman Christian Standard Bible
You are not to have sexual intercourse with any animal, defiling yourself with it; a woman is not to present herself to an animal to mate with it; it is a perversion."
Treasury of Scripture Knowledge

any beast

Leviticus 20:15,16 And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death: and …

Exodus 22:19 Whoever lies with a beast shall surely be put to death.

confusion

Leviticus 20:12 And if a man lie with his daughter in law, both of them shall surely …

Links
Leviticus 18:23Leviticus 18:23 NIVLeviticus 18:23 NLTLeviticus 18:23 ESVLeviticus 18:23 NASBLeviticus 18:23 KJVLeviticus 18:23 Bible AppsLeviticus 18:23 Biblia ParalelaLeviticus 18:23 Chinese BibleLeviticus 18:23 French BibleLeviticus 18:23 German BibleBible Hub
Leviticus 18:22
Top of Page
Top of Page