Lamentations 4:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5493 [e]ס֣וּרוּ
sū-rū
Go awayV-Qal-Imp-mp
2931 [e]טָמֵ֞א
ṭā-mê
uncleanAdj-ms
7121 [e]קָ֣רְאוּ
qā-rə-’ū
they cried outV-Qal-Perf-3cp
  לָ֗מוֹ
lā-mōw,
to themPrep | 3mp
5493 [e]ס֤וּרוּ
sū-rū
go awayV-Qal-Imp-mp
5493 [e]ס֙וּרוּ֙
sū-rū
go awayV-Qal-Imp-mp
408 [e]אַל־
’al-
notAdv
5060 [e]תִּגָּ֔עוּ
tig-gā-‘ū,
do touch usV-Qal-Imperf-2mp
3588 [e]כִּ֥י
whenConj
5132 [e]נָצ֖וּ
nā-ṣū
they fledV-Qal-Perf-3cp
1571 [e]גַּם־
gam-
andConj
5128 [e]נָ֑עוּ
nā-‘ū;
wanderedV-Qal-Perf-3cp
559 [e]אָֽמְרוּ֙
’ā-mə-rū
[Those] saidV-Qal-Perf-3cp
1471 [e]בַּגּוֹיִ֔ם
bag-gō-w-yim,
among the nationsPrep-b, Art | N-mp
3808 [e]לֹ֥א
noAdv-NegPrt
3254 [e]יוֹסִ֖יפוּ
yō-w-sî-p̄ū
they shall longerV-Hifil-Imperf-3mp
1481 [e]לָגֽוּר׃
lā-ḡūr.
dwell [here]Prep-l | V-Qal-Inf
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
איכה 4:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
ס֣וּרוּ טָמֵ֞א קָ֣רְאוּ לָ֗מֹו ס֤וּרוּ ס֙וּרוּ֙ אַל־תִּגָּ֔עוּ כִּ֥י נָצ֖וּ גַּם־נָ֑עוּ אָֽמְרוּ֙ בַּגֹּויִ֔ם לֹ֥א יֹוסִ֖יפוּ לָגֽוּר׃ ס

איכה 4:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
סורו טמא קראו למו סורו סורו אל־תגעו כי נצו גם־נעו אמרו בגוים לא יוסיפו לגור׃ ס

איכה 4:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
סורו טמא קראו למו סורו סורו אל־תגעו כי נצו גם־נעו אמרו בגוים לא יוסיפו לגור׃ ס

איכה 4:15 Hebrew Bible
סורו טמא קראו למו סורו סורו אל תגעו כי נצו גם נעו אמרו בגוים לא יוסיפו לגור׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Depart! Unclean!" they cried of themselves. "Depart, depart, do not touch!" So they fled and wandered; Men among the nations said, "They shall not continue to dwell with us."

King James Bible
They cried unto them, Depart ye; it is unclean; depart, depart, touch not: when they fled away and wandered, they said among the heathen, They shall no more sojourn there.

Holman Christian Standard Bible
Stay away! Unclean!" people shouted at them." Away, away! Don't touch us!" So they wandered aimlessly. It was said among the nations," They can stay here no longer."
Treasury of Scripture Knowledge

no reference

Links
Lamentations 4:15Lamentations 4:15 NIVLamentations 4:15 NLTLamentations 4:15 ESVLamentations 4:15 NASBLamentations 4:15 KJVLamentations 4:15 Bible AppsLamentations 4:15 Biblia ParalelaLamentations 4:15 Chinese BibleLamentations 4:15 French BibleLamentations 4:15 German BibleBible Hub
Lamentations 4:14
Top of Page
Top of Page