Judges 21:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7725 [e]וַיָּ֤שָׁב
way-yā-šāḇ
So came backConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1144 [e]בִּנְיָמִן֙
bin-yā-min
BenjaminN-proper-ms
6256 [e]בָּעֵ֣ת
bā-‘êṯ
at timePrep-b, Art | N-cs
1931 [e]הַהִ֔יא
ha-hî,
thatArt | Pro-3fs
5414 [e]וַיִּתְּנ֤וּ
way-yit-tə-nū
and they gaveConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
  לָהֶם֙
lā-hem
themPrep | 3mp
802 [e]הַנָּשִׁ֔ים
han-nā-šîm,
the womenArt | N-fp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whomPro-r
2421 [e]חִיּ֔וּ
ḥî-yū,
they had saved aliveV-Piel-Perf-3cp
802 [e]מִנְּשֵׁ֖י
min-nə-šê
of the womenPrep-m | N-fpc
3003 [e]יָבֵ֣שׁ
yā-ḇêš
ofN-proper-fs
1568 [e]גִּלְעָ֑ד
gil-‘āḏ;
Jabesh GileadN-proper-fs
3808 [e]וְלֹֽא־
wə-lō-
and yet notConj-w | Adv-NegPrt
4672 [e]מָצְא֥וּ
mā-ṣə-’ū
They had foundV-Qal-Perf-3cp
  לָהֶ֖ם
lā-hem
for themPrep | 3mp
3651 [e]כֵּֽן׃
kên.
enoughAdv

Hebrew Texts
שופטים 21:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֤שָׁב בִּנְיָמִן֙ בָּעֵ֣ת הַהִ֔יא וַיִּתְּנ֤וּ לָהֶם֙ הַנָּשִׁ֔ים אֲשֶׁ֣ר חִיּ֔וּ מִנְּשֵׁ֖י יָבֵ֣שׁ גִּלְעָ֑ד וְלֹֽא־מָצְא֥וּ לָהֶ֖ם כֵּֽן׃

שופטים 21:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישב בנימן בעת ההיא ויתנו להם הנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד ולא־מצאו להם כן׃

שופטים 21:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישב בנימן בעת ההיא ויתנו להם הנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד ולא־מצאו להם כן׃

שופטים 21:14 Hebrew Bible
וישב בנימן בעת ההיא ויתנו להם הנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד ולא מצאו להם כן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Benjamin returned at that time, and they gave them the women whom they had kept alive from the women of Jabesh-gilead; yet they were not enough for them.

King James Bible
And Benjamin came again at that time; and they gave them wives which they had saved alive of the women of Jabeshgilead: and yet so they sufficed them not.

Holman Christian Standard Bible
Benjamin returned at that time, and Israel gave them the women they had kept alive from Jabesh-gilead. But there were not enough for them.
Treasury of Scripture Knowledge

suffice them not

Judges 21:12 And they found among the inhabitants of Jabeshgilead four hundred …

Judges 20:47 But six hundred men turned and fled to the wilderness to the rock …

1 Corinthians 7:2 Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, …

Links
Judges 21:14Judges 21:14 NIVJudges 21:14 NLTJudges 21:14 ESVJudges 21:14 NASBJudges 21:14 KJVJudges 21:14 Bible AppsJudges 21:14 Biblia ParalelaJudges 21:14 Chinese BibleJudges 21:14 French BibleJudges 21:14 German BibleBible Hub
Judges 21:13
Top of Page
Top of Page