Judges 1:33
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5321 [e]נַפְתָּלִ֗י
nap̄-tā-lî,
NaphtaliN-proper-ms
3808 [e]לֹֽא־
lō-
norAdv-NegPrt
3423 [e]הוֹרִ֞ישׁ
hō-w-rîš
did drive outV-Hifil-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3427 [e]יֹשְׁבֵ֤י
yō-šə-ḇê
the inhabitantsV-Qal-Prtcpl-mpc
  בֵֽית־
ḇêṯ-
ofPrep
1053 [e]שֶׁ֙מֶשׁ֙
še-meš
Beth ShemeshN-proper-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
orConj-w | DirObjM
3427 [e]יֹשְׁבֵ֣י
yō-šə-ḇê
the inhabitantsV-Qal-Prtcpl-mpc
  בֵית־
ḇêṯ-
ofPrep
1043 [e]עֲנָ֔ת
‘ă-nāṯ,
Beth AnathN-proper-fs
3427 [e]וַיֵּ֕שֶׁב
way-yê-šeḇ
but they dweltConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7130 [e]בְּקֶ֥רֶב
bə-qe-reḇ
amongPrep-b | N-msc
3669 [e]הַֽכְּנַעֲנִ֖י
hak-kə-na-‘ă-nî
the CanaaniteArt | N-proper-ms
3427 [e]יֹשְׁבֵ֣י
yō-šə-ḇê
the inhabitantsV-Qal-Prtcpl-mpc
776 [e]הָאָ֑רֶץ
hā-’ā-reṣ;
of the landArt | N-fs
3427 [e]וְיֹשְׁבֵ֤י
wə-yō-šə-ḇê
and nevertheless the inhabitantsConj-w | V-Qal-Prtcpl-mpc
  בֵֽית־
ḇêṯ-
ofPrep
1053 [e]שֶׁ֙מֶשׁ֙
še-meš
Beth ShemeshN-proper-fs
  וּבֵ֣ית
ū-ḇêṯ
and 
1043 [e]עֲנָ֔ת
‘ă-nāṯ,
Beth AnathConj-w | N-proper-fs
1961 [e]הָי֥וּ
hā-yū
wereV-Qal-Perf-3cp
  לָהֶ֖ם
lā-hem
to themPrep | 3mp
4522 [e]לָמַֽס׃
lā-mas.
put under tributePrep-l | N-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
שופטים 1:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נַפְתָּלִ֗י לֹֽא־הֹורִ֞ישׁ אֶת־יֹשְׁבֵ֤י בֵֽית־שֶׁ֙מֶשׁ֙ וְאֶת־יֹשְׁבֵ֣י בֵית־עֲנָ֔ת וַיֵּ֕שֶׁב בְּקֶ֥רֶב הַֽכְּנַעֲנִ֖י יֹשְׁבֵ֣י הָאָ֑רֶץ וְיֹשְׁבֵ֤י בֵֽית־שֶׁ֙מֶשׁ֙ וּבֵ֣ית עֲנָ֔ת הָי֥וּ לָהֶ֖ם לָמַֽס׃ ס

שופטים 1:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נפתלי לא־הוריש את־ישבי בית־שמש ואת־ישבי בית־ענת וישב בקרב הכנעני ישבי הארץ וישבי בית־שמש ובית ענת היו להם למס׃ ס

שופטים 1:33 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
נפתלי לא־הוריש את־ישבי בית־שמש ואת־ישבי בית־ענת וישב בקרב הכנעני ישבי הארץ וישבי בית־שמש ובית ענת היו להם למס׃ ס

שופטים 1:33 Hebrew Bible
נפתלי לא הוריש את ישבי בית שמש ואת ישבי בית ענת וישב בקרב הכנעני ישבי הארץ וישבי בית שמש ובית ענת היו להם למס׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Naphtali did not drive out the inhabitants of Beth-shemesh, or the inhabitants of Beth-anath, but lived among the Canaanites, the inhabitants of the land; and the inhabitants of Beth-shemesh and Beth-anath became forced labor for them.

King James Bible
Neither did Naphtali drive out the inhabitants of Bethshemesh, nor the inhabitants of Bethanath; but he dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land: nevertheless the inhabitants of Bethshemesh and of Bethanath became tributaries unto them.

Holman Christian Standard Bible
Naphtali did not drive out the residents of Beth-shemesh or the residents of Beth-anath. They lived among the Canaanites who were living in the land, but the residents of Beth-shemesh and Beth-anath served as their forced labor.
Treasury of Scripture Knowledge

Naphtali

Joshua 19:32-38 The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the …

he dwelt

Judges 1:32 But the Asherites dwelled among the Canaanites, the inhabitants of …

became

Judges 1:30,35 Neither did Zebulun drive out the inhabitants of Kitron, nor the …

Psalm 18:24 Therefore has the LORD recompensed me according to my righteousness, …

Links
Judges 1:33Judges 1:33 NIVJudges 1:33 NLTJudges 1:33 ESVJudges 1:33 NASBJudges 1:33 KJVJudges 1:33 Bible AppsJudges 1:33 Biblia ParalelaJudges 1:33 Chinese BibleJudges 1:33 French BibleJudges 1:33 German BibleBible Hub
Judges 1:32
Top of Page
Top of Page