Judges 1:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
So saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3063 [e]יְהוּדָה֩
yə-hū-ḏāh
JudahN-proper-ms
8095 [e]לְשִׁמְע֨וֹן
lə-šim-‘ō-wn
to SimeonPrep-l | N-proper-ms
251 [e]אָחִ֜יו
’ā-ḥîw
his brotherN-msc | 3ms
5927 [e]עֲלֵ֧ה
‘ă-lêh
come upV-Qal-Imp-ms
854 [e]אִתִּ֣י
’it-tî
with mePrep | 1cs
1486 [e]בְגוֹרָלִ֗י
ḇə-ḡō-w-rā-lî,
to my allotted territoryPrep-b | N-msc | 1cs
3898 [e]וְנִֽלָּחֲמָה֙
wə-nil-lā-ḥă-māh
that we may fightConj-w | V-Nifal-ConjImperf.Cohort-1cp
3669 [e]בַּֽכְּנַעֲנִ֔י
bak-kə-na-‘ă-nî,
against the CanaanitePrep-b, Art | N-proper-ms
1980 [e]וְהָלַכְתִּ֧י
wə-hā-laḵ-tî
and will goConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cs
1571 [e]גַם־
ḡam-
likewiseConj
589 [e]אֲנִ֛י
’ă-nî
IPro-1cs
854 [e]אִתְּךָ֖
’it-tə-ḵā
with youPrep | 2ms
1486 [e]בְּגוֹרָלֶ֑ךָ
bə-ḡō-w-rā-le-ḵā;
to your allotted territoryPrep-b | N-msc | 2ms
1980 [e]וַיֵּ֥לֶךְ
way-yê-leḵ
And wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
854 [e]אִתּ֖וֹ
’it-tōw
with himPrep | 3ms
8095 [e]שִׁמְעֽוֹן׃
šim-‘ō-wn.
SimeonN-proper-ms

Hebrew Texts
שופטים 1:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר יְהוּדָה֩ לְשִׁמְעֹ֨ון אָחִ֜יו עֲלֵ֧ה אִתִּ֣י בְגֹורָלִ֗י וְנִֽלָּחֲמָה֙ בַּֽכְּנַעֲנִ֔י וְהָלַכְתִּ֧י גַם־אֲנִ֛י אִתְּךָ֖ בְּגֹורָלֶ֑ךָ וַיֵּ֥לֶךְ אִתֹּ֖ו שִׁמְעֹֽון׃

שופטים 1:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי בגורלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם־אני אתך בגורלך וילך אתו שמעון׃

שופטים 1:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי בגורלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם־אני אתך בגורלך וילך אתו שמעון׃

שופטים 1:3 Hebrew Bible
ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי בגורלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם אני אתך בגורלך וילך אתו שמעון׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then Judah said to Simeon his brother, "Come up with me into the territory allotted me, that we may fight against the Canaanites; and I in turn will go with you into the territory allotted you." So Simeon went with him.

King James Bible
And Judah said unto Simeon his brother, Come up with me into my lot, that we may fight against the Canaanites; and I likewise will go with thee into thy lot. So Simeon went with him.

Holman Christian Standard Bible
Judah said to his brother Simeon, "Come with me to my territory, and let us fight against the Canaanites. I will also go with you to your territory." So Simeon went with him.
Treasury of Scripture Knowledge

Simeon

Genesis 29:33 And she conceived again, and bore a son; and said, Because the LORD …

Joshua 19:1 And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the …

I likewise

Judges 1:17 And Judah went with Simeon his brother, and they slew the Canaanites …

2 Samuel 10:11 And he said, If the Syrians be too strong for me, then you shall …

Links
Judges 1:3Judges 1:3 NIVJudges 1:3 NLTJudges 1:3 ESVJudges 1:3 NASBJudges 1:3 KJVJudges 1:3 Bible AppsJudges 1:3 Biblia ParalelaJudges 1:3 Chinese BibleJudges 1:3 French BibleJudges 1:3 German BibleBible Hub
Judges 1:2
Top of Page
Top of Page