Joshua 6:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5892 [e]וְהָעִ֛יר
wə-hā-‘îr
But the cityConj-w, Art | N-fs
8313 [e]שָׂרְפ֥וּ
śā-rə-p̄ū
they burnedV-Qal-Perf-3cp
784 [e]בָאֵ֖שׁ
ḇā-’êš
with firePrep-b, Art | N-cs
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
that [was]Pro-r
  בָּ֑הּ
bāh;
in itPrep | 3fs
7535 [e]רַ֣ק ׀
raq
onlyAdv
3701 [e]הַכֶּ֣סֶף
hak-ke-sep̄
the silverArt | N-ms
2091 [e]וְהַזָּהָ֗ב
wə-haz-zā-hāḇ,
and goldConj-w, Art | N-ms
3627 [e]וּכְלֵ֤י
ū-ḵə-lê
and the vesselsConj-w | N-mpc
5178 [e]הַנְּחֹ֙שֶׁת֙
han-nə-ḥō-šeṯ
of bronzeArt | N-fs
1270 [e]וְהַבַּרְזֶ֔ל
wə-hab-bar-zel,
and ironConj-w, Art | N-ms
5414 [e]נָתְנ֖וּ
nā-ṯə-nū
they putV-Qal-Perf-3cp
214 [e]אוֹצַ֥ר
’ō-w-ṣar
into the treasuryN-msc
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
of the house ofN-msc
3068 [e]יְהוָֽה׃
Yah-weh.
YahwehN-proper-ms

Hebrew Texts
יהושע 6:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָעִ֛יר שָׂרְפ֥וּ בָאֵ֖שׁ וְכָל־אֲשֶׁר־בָּ֑הּ רַ֣ק ׀ הַכֶּ֣סֶף וְהַזָּהָ֗ב וּכְלֵ֤י הַנְּחֹ֙שֶׁת֙ וְהַבַּרְזֶ֔ל נָתְנ֖וּ אֹוצַ֥ר בֵּית־יְהוָֽה׃

יהושע 6:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והעיר שרפו באש וכל־אשר־בה רק ׀ הכסף והזהב וכלי הנחשת והברזל נתנו אוצר בית־יהוה׃

יהושע 6:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והעיר שרפו באש וכל־אשר־בה רק ׀ הכסף והזהב וכלי הנחשת והברזל נתנו אוצר בית־יהוה׃

יהושע 6:24 Hebrew Bible
והעיר שרפו באש וכל אשר בה רק הכסף והזהב וכלי הנחשת והברזל נתנו אוצר בית יהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They burned the city with fire, and all that was in it. Only the silver and gold, and articles of bronze and iron, they put into the treasury of the house of the LORD.

King James Bible
And they burnt the city with fire, and all that was therein: only the silver, and the gold, and the vessels of brass and of iron, they put into the treasury of the house of the LORD.

Holman Christian Standard Bible
They burned up the city and everything in it, but they put the silver and gold and the articles of bronze and iron into the treasury of the LORD's house.
Treasury of Scripture Knowledge

burnt

Joshua 8:28 And Joshua burnt Ai, and made it an heap for ever, even a desolation …

Deuteronomy 13:16 And you shall gather all the spoil of it into the middle of the street …

2 Kings 25:9 And he burnt the house of the LORD, and the king's house, and all …

Revelation 17:16 And the ten horns which you saw on the beast, these shall hate the …

Revelation 18:8 Therefore shall her plagues come in one day, death, and mourning, …

only the silver

Joshua 6:19 But all the silver, and gold, and vessels of brass and iron, are …

Links
Joshua 6:24Joshua 6:24 NIVJoshua 6:24 NLTJoshua 6:24 ESVJoshua 6:24 NASBJoshua 6:24 KJVJoshua 6:24 Bible AppsJoshua 6:24 Biblia ParalelaJoshua 6:24 Chinese BibleJoshua 6:24 French BibleJoshua 6:24 German BibleBible Hub
Joshua 6:23
Top of Page
Top of Page