Joshua 6:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7651 [e]וְשִׁבְעָ֣ה
wə-šiḇ-‘āh
And sevenConj-w | Number-ms
3548 [e]הַכֹּהֲנִ֡ים
hak-kō-hă-nîm
priestsArt | N-mp
5375 [e]נֹשְׂאִים֩
nō-śə-’îm
bearingV-Qal-Prtcpl-mp
7651 [e]שִׁבְעָ֨ה
šiḇ-‘āh
sevenNumber-ms
7782 [e]שׁוֹפְר֜וֹת
šō-wp̄-rō-wṯ
trumpetsN-mpc
3104 [e]הַיֹּבְלִ֗ים
hay-yō-ḇə-lîm,
of rams' hornsArt | N-mp
6440 [e]לִפְנֵי֙
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
727 [e]אֲר֣וֹן
’ă-rō-wn
the arkN-csc
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
of YahwehN-proper-ms
1980 [e]הֹלְכִ֣ים
hō-lə-ḵîm
went onV-Qal-Prtcpl-mp
1980 [e]הָל֔וֹךְ
hā-lō-wḵ,
continuallyV-Qal-InfAbs
8628 [e]וְתָקְע֖וּ
wə-ṯā-qə-‘ū
and blewConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
7782 [e]בַּשּׁוֹפָר֑וֹת
baš-šō-w-p̄ā-rō-wṯ;
with the trumpetsPrep-b, Art | N-mp
2502 [e]וְהֶחָלוּץ֙
wə-he-ḥā-lūṣ
and the armed menConj-w, Art | V-Qal-QalPassPrtcpl-ms
1980 [e]הֹלֵ֣ךְ
hō-lêḵ
wentV-Qal-Prtcpl-ms
6440 [e]לִפְנֵיהֶ֔ם
lip̄-nê-hem,
before themPrep-l | N-mpc | 3mp
622 [e]וְהַֽמְאַסֵּ֗ף
wə-ham-’as-sêp̄,
but the rear guardConj-w, Art | V-Piel-Prtcpl-ms
1980 [e]הֹלֵךְ֙
hō-lêḵ
cameV-Qal-Prtcpl-ms
310 [e]אַֽחֲרֵי֙
’a-ḥă-rê
afterPrep
727 [e]אֲר֣וֹן
’ă-rō-wn
the arkN-csc
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
of YahwehN-proper-ms
  [הולך]
[hō-w-lêḵ
-Verb - Qal - Participle - masculine singular V-Qal-Prtcpl-ms
 
ḵ]
 
1980 [e](הָל֖וֹךְ)
(hā-lō-wḵ
while [the priests] continuedV-Qal-InfAbs
 
q)
 
8628 [e]וְתָק֥וֹעַ
wə-ṯā-qō-w-a‘
and blowingConj-w | V-Qal-InfAbs
7782 [e]בַּשּׁוֹפָרֽוֹת׃
baš-šō-w-p̄ā-rō-wṯ.
the trumpetsPrep-b, Art | N-mp

Hebrew Texts
יהושע 6:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשִׁבְעָ֣ה הַכֹּהֲנִ֡ים נֹשְׂאִים֩ שִׁבְעָ֨ה שֹׁופְרֹ֜ות הַיֹּבְלִ֗ים לִפְנֵי֙ אֲרֹ֣ון יְהוָ֔ה הֹלְכִ֣ים הָלֹ֔וךְ וְתָקְע֖וּ בַּשֹּׁופָרֹ֑ות וְהֶחָלוּץ֙ הֹלֵ֣ךְ לִפְנֵיהֶ֔ם וְהַֽמְאַסֵּ֗ף הֹלֵךְ֙ אַֽחֲרֵי֙ אֲרֹ֣ון יְהוָ֔ה [הֹולֵךְ כ] (הָלֹ֖וךְ ק) וְתָקֹ֥ועַ בַּשֹּׁופָרֹֽות׃

יהושע 6:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היבלים לפני ארון יהוה הלכים הלוך ותקעו בשופרות והחלוץ הלך לפניהם והמאסף הלך אחרי ארון יהוה [הולך כ] (הלוך ק) ותקוע בשופרות׃

יהושע 6:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היבלים לפני ארון יהוה הלכים הלוך ותקעו בשופרות והחלוץ הלך לפניהם והמאסף הלך אחרי ארון יהוה [הולך כ] (הלוך ק) ותקוע בשופרות׃

יהושע 6:13 Hebrew Bible
ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היבלים לפני ארון יהוה הלכים הלוך ותקעו בשופרות והחלוץ הלך לפניהם והמאסף הלך אחרי ארון יהוה הולך ותקוע בשופרות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The seven priests carrying the seven trumpets of rams' horns before the ark of the LORD went on continually, and blew the trumpets; and the armed men went before them and the rear guard came after the ark of the LORD, while they continued to blow the trumpets.

King James Bible
And seven priests bearing seven trumpets of rams' horns before the ark of the LORD went on continually, and blew with the trumpets: and the armed men went before them; but the rereward came after the ark of the LORD, the priests going on, and blowing with the trumpets.

Holman Christian Standard Bible
and the seven priests carrying seven trumpets marched in front of the ark of the LORD. While the trumpets were blowing, the armed troops went in front of them, and the rear guard went behind the ark of the LORD.
Treasury of Scripture Knowledge

went on

1 Chronicles 15:26 And it came to pass, when God helped the Levites that bore the ark …

Matthew 24:13 But he that shall endure to the end, the same shall be saved.

Galatians 6:9 And let us not be weary in well doing: for in due season we shall …

Links
Joshua 6:13Joshua 6:13 NIVJoshua 6:13 NLTJoshua 6:13 ESVJoshua 6:13 NASBJoshua 6:13 KJVJoshua 6:13 Bible AppsJoshua 6:13 Biblia ParalelaJoshua 6:13 Chinese BibleJoshua 6:13 French BibleJoshua 6:13 German BibleBible Hub
Joshua 6:12
Top of Page
Top of Page