Joshua 20:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
428 [e]אֵ֣לֶּה
’êl-leh
ThesePro-cp
1961 [e]הָיוּ֩
hā-yū
wereV-Qal-Perf-3cp
5892 [e]עָרֵ֨י
‘ā-rê
the citiesN-fpc
4152 [e]הַמּֽוּעָדָ֜ה
ham-mū-‘ā-ḏāh
appointedArt | N-fs
3605 [e]לְכֹ֣ל ׀
lə-ḵōl
for allPrep-l | N-msc
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֗ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
1616 [e]וְלַגֵּר֙
wə-lag-gêr
for the strangerConj-w, Prep-l, Art | N-ms
1481 [e]הַגָּ֣ר
hag-gār
who dweltArt | V-Qal-Prtcpl-ms
8432 [e]בְּתוֹכָ֔ם
bə-ṯō-w-ḵām,
among themPrep-b | N-msc | 3mp
5127 [e]לָנ֣וּס
lā-nūs
that might fleePrep-l | V-Qal-Inf
8033 [e]שָׁ֔מָּה
šām-māh,
thereAdv | 3fs
3605 [e]כָּל־
kāl-
whoeverN-msc
5221 [e]מַכֵּה־
mak-kêh-
killedV-Hifil-Prtcpl-msc
5315 [e]נֶ֖פֶשׁ
ne-p̄eš
a personN-fs
7684 [e]בִּשְׁגָגָ֑ה
biš-ḡā-ḡāh;
accidentallyPrep-b | N-fs
3808 [e]וְלֹ֣א
wə-lō
and notConj-w | Adv-NegPrt
4191 [e]יָמ֗וּת
yā-mūṯ,
dieV-Qal-Imperf-3ms
3027 [e]בְּיַד֙
bə-yaḏ
by the handPrep-b | N-fsc
1350 [e]גֹּאֵ֣ל
gō-’êl
of the avengerV-Qal-Prtcpl-msc
1818 [e]הַדָּ֔ם
had-dām,
of bloodArt | N-ms
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
untilPrep
5975 [e]עָמְד֖וֹ
‘ā-mə-ḏōw
he stoodV-Qal-Inf | 3ms
6440 [e]לִפְנֵ֥י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
5712 [e]הָעֵדָֽה׃
hā-‘ê-ḏāh.
the congregationArt | N-fs
  פ
-Punc

Hebrew Texts
יהושע 20:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֣לֶּה הָיוּ֩ עָרֵ֨י הַמּֽוּעָדָ֜ה לְכֹ֣ל ׀ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְלַגֵּר֙ הַגָּ֣ר בְּתֹוכָ֔ם לָנ֣וּס שָׁ֔מָּה כָּל־מַכֵּה־נֶ֖פֶשׁ בִּשְׁגָגָ֑ה וְלֹ֣א יָמ֗וּת בְּיַד֙ גֹּאֵ֣ל הַדָּ֔ם עַד־עָמְדֹ֖ו לִפְנֵ֥י הָעֵדָֽה׃ פ

יהושע 20:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אלה היו ערי המועדה לכל ׀ בני ישראל ולגר הגר בתוכם לנוס שמה כל־מכה־נפש בשגגה ולא ימות ביד גאל הדם עד־עמדו לפני העדה׃ פ

יהושע 20:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אלה היו ערי המועדה לכל ׀ בני ישראל ולגר הגר בתוכם לנוס שמה כל־מכה־נפש בשגגה ולא ימות ביד גאל הדם עד־עמדו לפני העדה׃ פ

יהושע 20:9 Hebrew Bible
אלה היו ערי המועדה לכל בני ישראל ולגר הגר בתוכם לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה ולא ימות ביד גאל הדם עד עמדו לפני העדה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
These were the appointed cities for all the sons of Israel and for the stranger who sojourns among them, that whoever kills any person unintentionally may flee there, and not die by the hand of the avenger of blood until he stands before the congregation.

King James Bible
These were the cities appointed for all the children of Israel, and for the stranger that sojourneth among them, that whosoever killeth any person at unawares might flee thither, and not die by the hand of the avenger of blood, until he stood before the congregation.

Holman Christian Standard Bible
These are the cities appointed for all the Israelites and foreigners among them, so that anyone who kills a person unintentionally may flee there and not die at the hand of the avenger of blood until he stands before the assembly.
Treasury of Scripture Knowledge

the cities

Numbers 35:15 These six cities shall be a refuge, both for the children of Israel, …

until he stood

Joshua 20:4,6 And when he that does flee to one of those cities shall stand at …

Links
Joshua 20:9Joshua 20:9 NIVJoshua 20:9 NLTJoshua 20:9 ESVJoshua 20:9 NASBJoshua 20:9 KJVJoshua 20:9 Bible AppsJoshua 20:9 Biblia ParalelaJoshua 20:9 Chinese BibleJoshua 20:9 French BibleJoshua 20:9 German BibleBible Hub
Joshua 20:8
Top of Page
Top of Page