John 20:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5143 [e]ἔτρεχον
etrechon
Were runningV-IIA-3P
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
1417 [e]δύο
dyo
twoAdj-NMP
3674 [e]ὁμοῦ·
homou
together,Adv
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
243 [e]ἄλλος
allos
otherAdj-NMS
3101 [e]μαθητὴς
mathētēs
discipleN-NMS
4390 [e]προέδραμεν
proedramen
ran aheadV-AIA-3S
5032 [e]τάχιον
tachion
fasterAdj-ANS-C
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
4074 [e]Πέτρου
Petrou
than PeterN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2064 [e]ἦλθεν
ēlthen
cameV-AIA-3S
4413 [e]πρῶτος
prōtos
firstAdj-NMS
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3419 [e]μνημεῖον,
mnēmeion
tomb.N-ANS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:4 Greek NT: Nestle 1904
ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχειον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχειον / τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου, καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμε τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθε πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμε τάχιον τοῦ Πέτρου, καὶ ἦλθε πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον

John 20:4 Hebrew Bible
וירוצו שניהם יחדו וימהר התלמיד האחר לרוץ ויעבר את פטרוס ויבא ראשונה אל הקבר׃

John 20:4 Aramaic NT: Peshitta
ܘܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܗܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܪܗܛ ܩܕܡܗ ܠܫܡܥܘܢ ܘܐܬܐ ܩܕܡܝܐ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The two were running together; and the other disciple ran ahead faster than Peter and came to the tomb first;

King James Bible
So they ran both together: and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre.

Holman Christian Standard Bible
The two were running together, but the other disciple outran Peter and got to the tomb first.
Treasury of Scripture Knowledge

outrun.

2 Samuel 18:23 But howsoever, said he, let me run. And he said to him, Run. Then …

Leviticus 13:30 Then the priest shall see the plague: and, behold, if it be in sight …

1 Corinthians 9:24 Know you not that they which run in a race run all, but one receives …

2 Corinthians 8:12 For if there be first a willing mind, it is accepted according to …

Links
John 20:4John 20:4 NIVJohn 20:4 NLTJohn 20:4 ESVJohn 20:4 NASBJohn 20:4 KJVJohn 20:4 Bible AppsJohn 20:4 Biblia ParalelaJohn 20:4 Chinese BibleJohn 20:4 French BibleJohn 20:4 German BibleBible Hub
John 20:3
Top of Page
Top of Page