John 11:34
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
He said,V-AIA-3S
4226 [e]Ποῦ
Pou
WhereAdv
5087 [e]τεθείκατε
tetheikate
have you laidV-RIA-2P
846 [e]αὐτόν;
auton
him?PPro-AM3S
3004 [e]Λέγουσιν
legousin
They sayV-PIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
2962 [e]Κύριε,
Kyrie
Lord,N-VMS
2064 [e]ἔρχου
erchou
comeV-PMM/P-2S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3708 [e]ἴδε.
ide
see.V-AMA-2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:34 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εἶπεν Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:34 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εἶπεν Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:34 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εἶπεν Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:34 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ εἴπεν, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; Λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:34 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εἶπε· Ποῦ τεθείκατε αὐτόν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:34 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ εἶπεν· ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ· κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:34 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶπε, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:34 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶπεν Ποῦ τεθείκατε αὐτόν λέγουσιν αὐτῷ Κύριε ἔρχου καὶ ἴδε

John 11:34 Hebrew Bible
ויאמר איפה שמתם אתו ויאמרו אליו אדני בא וראה׃

John 11:34 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܐܝܟܐ ܤܡܬܘܢܝܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܢ ܬܐ ܚܙܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and said, "Where have you laid him?" They said to Him, "Lord, come and see."

King James Bible
And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.

Holman Christian Standard Bible
"Where have you put him?" He asked." Lord," they told Him, "come and see."
Treasury of Scripture Knowledge

John 1:39 He said to them, Come and see. They came and saw where he dwelled, …

John 20:2 Then she runs, and comes to Simon Peter, and to the other disciple, …

Matthew 28:6 He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place …

Mark 15:47 And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where he was laid.

Mark 16:6 And he said to them, Be not affrighted: You seek Jesus of Nazareth, …

Links
John 11:34John 11:34 NIVJohn 11:34 NLTJohn 11:34 ESVJohn 11:34 NASBJohn 11:34 KJVJohn 11:34 Bible AppsJohn 11:34 Biblia ParalelaJohn 11:34 Chinese BibleJohn 11:34 French BibleJohn 11:34 German BibleBible Hub
John 11:33
Top of Page
Top of Page