Job 6:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3943 [e]יִ֭לָּ֣פְתוּ
yil-lā-p̄ə-ṯū
Turn asideV-Nifal-Imperf-3mp
734 [e]אָרְח֣וֹת
’ā-rə-ḥō-wṯ
the pathsN-cpc
1870 [e]דַּרְכָּ֑ם
dar-kām;
of their wayN-csc | 3mp
5927 [e]יַעֲל֖וּ
ya-‘ă-lū
they goV-Qal-Imperf-3mp
8414 [e]בַתֹּ֣הוּ
ḇat-tō-hū
nowherePrep-b, Art | N-ms
6 [e]וְיֹאבֵֽדוּ׃
wə-yō-ḇê-ḏū.
and perishConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp

Hebrew Texts
איוב 6:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יִ֭לָּ֣פְתוּ אָרְחֹ֣ות דַּרְכָּ֑ם יַעֲל֖וּ בַתֹּ֣הוּ וְיֹאבֵֽדוּ׃

איוב 6:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו׃

איוב 6:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו׃

איוב 6:18 Hebrew Bible
ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The paths of their course wind along, They go up into nothing and perish.

King James Bible
The paths of their way are turned aside; they go to nothing, and perish.

Holman Christian Standard Bible
Caravans turn away from their routes, go up into the desert, and perish.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Job 6:18Job 6:18 NIVJob 6:18 NLTJob 6:18 ESVJob 6:18 NASBJob 6:18 KJVJob 6:18 Bible AppsJob 6:18 Biblia ParalelaJob 6:18 Chinese BibleJob 6:18 French BibleJob 6:18 German BibleBible Hub
Job 6:17
Top of Page
Top of Page