Genesis 34:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וְנָתַ֤נּוּ
wə-nā-ṯan-nū
Then will we giveConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1323 [e]בְּנֹתֵ֙ינוּ֙
bə-nō-ṯê-nū
our daughtersN-fpc | 1cp
  לָכֶ֔ם
lā-ḵem,
to youPrep | 2mp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
1323 [e]בְּנֹתֵיכֶ֖ם
bə-nō-ṯê-ḵem
your daughtersN-fpc | 2mp
3947 [e]נִֽקַּֽח־
niq-qaḥ-
we will takeV-Qal-Imperf-1cp
  לָ֑נוּ
lā-nū;
to usPrep | 1cp
3427 [e]וְיָשַׁ֣בְנוּ
wə-yā-šaḇ-nū
and we will dwellConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cp
854 [e]אִתְּכֶ֔ם
’it-tə-ḵem,
with youPrep | 2mp
1961 [e]וְהָיִ֖ינוּ
wə-hā-yî-nū
and we will becomeConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cp
5971 [e]לְעַ֥ם
lə-‘am
peoplePrep-l | N-ms
259 [e]אֶחָֽד׃
’e-ḥāḏ.
oneNumber-ms

Hebrew Texts
בראשית 34:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַ֤נּוּ אֶת־בְּנֹתֵ֙ינוּ֙ לָכֶ֔ם וְאֶת־בְּנֹתֵיכֶ֖ם נִֽקַּֽח־לָ֑נוּ וְיָשַׁ֣בְנוּ אִתְּכֶ֔ם וְהָיִ֖ינוּ לְעַ֥ם אֶחָֽד׃

בראשית 34:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתנו את־בנתינו לכם ואת־בנתיכם נקח־לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד׃

בראשית 34:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ונתנו את־בנתינו לכם ואת־בנתיכם נקח־לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד׃

בראשית 34:16 Hebrew Bible
ונתנו את בנתינו לכם ואת בנתיכם נקח לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
then we will give our daughters to you, and we will take your daughters for ourselves, and we will live with you and become one people.

King James Bible
Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.

Holman Christian Standard Bible
Then we will give you our daughters, take your daughters for ourselves, live with you, and become one people.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Genesis 34:16Genesis 34:16 NIVGenesis 34:16 NLTGenesis 34:16 ESVGenesis 34:16 NASBGenesis 34:16 KJVGenesis 34:16 Bible AppsGenesis 34:16 Biblia ParalelaGenesis 34:16 Chinese BibleGenesis 34:16 French BibleGenesis 34:16 German BibleBible Hub
Genesis 34:15
Top of Page
Top of Page