Genesis 32:32
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5921 [e]עַל־
‘al-
UponPrep
3651 [e]כֵּ֡ן
kên
thusAdv
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
398 [e]יֹאכְל֨וּ
yō-ḵə-lū
do eatV-Qal-Imperf-3mp
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֜ל
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1517 [e]גִּ֣יד
gîḏ
the sinewN-msc
5384 [e]הַנָּשֶׁ֗ה
han-nā-šeh,
the tendonArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר֙
’ă-šer
which [is]Pro-r
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
3709 [e]כַּ֣ף
kap̄
the hip socketN-fsc
3409 [e]הַיָּרֵ֔ךְ
hay-yā-rêḵ,
of the thighArt | N-fs
5704 [e]עַ֖ד
‘aḏ
toPrep
3117 [e]הַיּ֣וֹם
hay-yō-wm
dayArt | N-ms
2088 [e]הַזֶּ֑ה
haz-zeh;
thisArt | Pro-ms
3588 [e]כִּ֤י
becauseConj
5060 [e]נָגַע֙
nā-ḡa‘
He touchedV-Qal-Perf-3ms
3709 [e]בְּכַף־
bə-ḵap̄-
the socketPrep-b | N-fsc
3409 [e]יֶ֣רֶךְ
ye-reḵ
of hipN-fsc
3290 [e]יַעֲקֹ֔ב
ya-‘ă-qōḇ,
of JacobN-proper-ms
1517 [e]בְּגִ֖יד
bə-ḡîḏ
in the sinewPrep-b | N-msc
5384 [e]הַנָּשֶֽׁה׃
han-nā-šeh.
the tendonArt | N-ms

Hebrew Texts
בראשית 32:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַל־כֵּ֡ן לֹֽא־יֹאכְל֨וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־גִּ֣יד הַנָּשֶׁ֗ה אֲשֶׁר֙ עַל־כַּ֣ף הַיָּרֵ֔ךְ עַ֖ד הַיֹּ֣ום הַזֶּ֑ה כִּ֤י נָגַע֙ בְּכַף־יֶ֣רֶךְ יַעֲקֹ֔ב בְּגִ֖יד הַנָּשֶֽׁה׃

בראשית 32:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על־כן לא־יאכלו בני־ישראל את־גיד הנשה אשר על־כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף־ירך יעקב בגיד הנשה׃

בראשית 32:32 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
על־כן לא־יאכלו בני־ישראל את־גיד הנשה אשר על־כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף־ירך יעקב בגיד הנשה׃

בראשית 32:32 Hebrew Bible
על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore, to this day the sons of Israel do not eat the sinew of the hip which is on the socket of the thigh, because he touched the socket of Jacob's thigh in the sinew of the hip.

King James Bible
Therefore the children of Israel eat not of the sinew which shrank, which is upon the hollow of the thigh, unto this day: because he touched the hollow of Jacob's thigh in the sinew that shrank.

Holman Christian Standard Bible
That is why, to this day, the Israelites don't eat the thigh muscle that is at the hip socket: because He struck Jacob's hip socket at the thigh muscle.
Treasury of Scripture Knowledge

eat not.

1 Samuel 5:5 Therefore neither the priests of Dagon, nor any that come into Dagon's …

Links
Genesis 32:32Genesis 32:32 NIVGenesis 32:32 NLTGenesis 32:32 ESVGenesis 32:32 NASBGenesis 32:32 KJVGenesis 32:32 Bible AppsGenesis 32:32 Biblia ParalelaGenesis 32:32 Chinese BibleGenesis 32:32 French BibleGenesis 32:32 German BibleBible Hub
Genesis 32:31
Top of Page
Top of Page