Genesis 24:30
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֣י ׀
way-hî
So it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7200 [e]כִּרְאֹ֣ת
kir-’ōṯ
when he sawPrep-k | V-Qal-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5141 [e]הַנֶּ֗זֶם
han-ne-zem,
the ringArt | N-ms
853 [e]וְֽאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
6781 [e]הַצְּמִדִים֮
haṣ-ṣə-mi-ḏîm
the braceletsArt | N-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
3027 [e]יְדֵ֣י
yə-ḏê
the handsN-fdc
269 [e]אֲחֹתוֹ֒
’ă-ḥō-ṯōw
on his sisterN-fsc | 3ms
8085 [e]וּכְשָׁמְע֗וֹ
ū-ḵə-šā-mə-‘ōw,
and when he heardConj-w, Prep-k | V-Qal-Inf | 3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1697 [e]דִּבְרֵ֞י
diḇ-rê
the wordsN-mpc
7259 [e]רִבְקָ֤ה
riḇ-qāh
of RebekahN-proper-fs
269 [e]אֲחֹתוֹ֙
’ă-ḥō-ṯōw
his sisterN-fsc | 3ms
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3541 [e]כֹּֽה־
kōh-
thusAdv
1696 [e]דִבֶּ֥ר
ḏib-ber
spokeV-Piel-Perf-3ms
413 [e]אֵלַ֖י
’ê-lay
to mePrep | 1cs
376 [e]הָאִ֑ישׁ
hā-’îš;
the manArt | N-ms
935 [e]וַיָּבֹא֙
way-yā-ḇō
that he wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
376 [e]הָאִ֔ישׁ
hā-’îš,
the manArt | N-ms
2009 [e]וְהִנֵּ֛ה
wə-hin-nêh
and thereConj-w | Interjection
5975 [e]עֹמֵ֥ד
‘ō-mêḏ
he stoodV-Qal-Prtcpl-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
byPrep
1581 [e]הַגְּמַלִּ֖ים
hag-gə-mal-lîm
the camelsArt | N-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
atPrep
5869 [e]הָעָֽיִן׃
hā-‘ā-yin.
the wellArt | N-cs

Hebrew Texts
בראשית 24:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י ׀ כִּרְאֹ֣ת אֶת־הַנֶּ֗זֶם וְֽאֶת־הַצְּמִדִים֮ עַל־יְדֵ֣י אֲחֹתֹו֒ וּכְשָׁמְעֹ֗ו אֶת־דִּבְרֵ֞י רִבְקָ֤ה אֲחֹתֹו֙ לֵאמֹ֔ר כֹּֽה־דִבֶּ֥ר אֵלַ֖י הָאִ֑ישׁ וַיָּבֹא֙ אֶל־הָאִ֔ישׁ וְהִנֵּ֛ה עֹמֵ֥ד עַל־הַגְּמַלִּ֖ים עַל־הָעָֽיִן׃

בראשית 24:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ׀ כראת את־הנזם ואת־הצמדים על־ידי אחתו וכשמעו את־דברי רבקה אחתו לאמר כה־דבר אלי האיש ויבא אל־האיש והנה עמד על־הגמלים על־העין׃

בראשית 24:30 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי ׀ כראת את־הנזם ואת־הצמדים על־ידי אחתו וכשמעו את־דברי רבקה אחתו לאמר כה־דבר אלי האיש ויבא אל־האיש והנה עמד על־הגמלים על־העין׃

בראשית 24:30 Hebrew Bible
ויהי כראת את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו וכשמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האיש ויבא אל האיש והנה עמד על הגמלים על העין׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When he saw the ring and the bracelets on his sister's wrists, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, "This is what the man said to me," he went to the man; and behold, he was standing by the camels at the spring.

King James Bible
And it came to pass, when he saw the earring and bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me; that he came unto the man; and, behold, he stood by the camels at the well.

Holman Christian Standard Bible
As soon as he had seen the ring and the bracelets on his sister's wrists, and when he had heard his sister Rebekah's words--"The man said this to me!"--he went to the man. He was standing there by the camels at the spring.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Genesis 24:30Genesis 24:30 NIVGenesis 24:30 NLTGenesis 24:30 ESVGenesis 24:30 NASBGenesis 24:30 KJVGenesis 24:30 Bible AppsGenesis 24:30 Biblia ParalelaGenesis 24:30 Chinese BibleGenesis 24:30 French BibleGenesis 24:30 German BibleBible Hub
Genesis 24:29
Top of Page
Top of Page