Genesis 14:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8147 [e]שְׁתֵּ֤ים
šə-têm
TwoNumber-fd
6240 [e]עֶשְׂרֵה֙
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fsc
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
5647 [e]עָבְד֖וּ
‘ā-ḇə-ḏū
they servedV-Qal-Perf-3cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3540 [e]כְּדָרְלָעֹ֑מֶר
kə-ḏā-rə-lā-‘ō-mer;
ChedorlaomerN-proper-ms
7969 [e]וּשְׁלֹשׁ־
ū-šə-lōš-
and in the threeConj-w | Number-fsc
6240 [e]עֶשְׂרֵ֥ה
‘eś-rêh
and tenthNumber-fsc
8141 [e]שָׁנָ֖ה
šā-nāh
yearN-fs
4775 [e]מָרָֽדוּ׃
mā-rā-ḏū.
they rebelledV-Qal-Perf-3cp

Hebrew Texts
בראשית 14:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה עָבְד֖וּ אֶת־כְּדָרְלָעֹ֑מֶר וּשְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָ֖ה מָרָֽדוּ׃

בראשית 14:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שתים עשרה שנה עבדו את־כדרלעמר ושלש־עשרה שנה מרדו׃

בראשית 14:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שתים עשרה שנה עבדו את־כדרלעמר ושלש־עשרה שנה מרדו׃

בראשית 14:4 Hebrew Bible
שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר ושלש עשרה שנה מרדו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Twelve years they had served Chedorlaomer, but the thirteenth year they rebelled.

King James Bible
Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they rebelled.

Holman Christian Standard Bible
They were subject to Chedorlaomer for 12 years, but in the thirteenth year they rebelled.
Treasury of Scripture Knowledge

they served.

Genesis 9:25,26 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be …

they rebelled.

Ezekiel 17:15 But he rebelled against him in sending his ambassadors into Egypt, …

Links
Genesis 14:4Genesis 14:4 NIVGenesis 14:4 NLTGenesis 14:4 ESVGenesis 14:4 NASBGenesis 14:4 KJVGenesis 14:4 Bible AppsGenesis 14:4 Biblia ParalelaGenesis 14:4 Chinese BibleGenesis 14:4 French BibleGenesis 14:4 German BibleBible Hub
Genesis 14:3
Top of Page
Top of Page