Galatians 5:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
[This]Art-NFS
3988 [e]πεισμονὴ
peismonē
persuasion [is]N-NFS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
the [One]Art-GMS
2564 [e]καλοῦντος
kalountos
callingV-PPA-GMS
4771 [e]ὑμᾶς.
hymas
you.PPro-A2P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5:8 Greek NT: Nestle 1904
ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ πεισμονή οὐ ἐκ ὁ καλέω ὑμεῖς

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς

Galatians 5:8 Hebrew Bible
הפתוי הזה איננו מאת הקרא אתכם׃

Galatians 5:8 Aramaic NT: Peshitta
ܦܝܤܟܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܘ ܕܩܪܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
This persuasion did not come from Him who calls you.

King James Bible
This persuasion cometh not of him that calleth you.

Holman Christian Standard Bible
This persuasion did not come from the One who called you.
Treasury of Scripture Knowledge

him. See on ch.

Galatians 1:6 I marvel that you are so soon removed from him that called you into …

Links
Galatians 5:8Galatians 5:8 NIVGalatians 5:8 NLTGalatians 5:8 ESVGalatians 5:8 NASBGalatians 5:8 KJVGalatians 5:8 Bible AppsGalatians 5:8 Biblia ParalelaGalatians 5:8 Chinese BibleGalatians 5:8 French BibleGalatians 5:8 German BibleBible Hub
Galatians 5:7
Top of Page
Top of Page