Exodus 9:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֣י
way-hî
So there wasConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1259 [e]בָרָ֔ד
ḇā-rāḏ,
hailN-ms
784 [e]וְאֵ֕שׁ
wə-’êš
andConj-w | N-cs
3947 [e]מִתְלַקַּ֖חַת
miṯ-laq-qa-ḥaṯ
fireV-Hitpael-Prtcpl-fsc
8432 [e]בְּת֣וֹךְ
bə-ṯō-wḵ
with mingledPrep-b | N-msc
1259 [e]הַבָּרָ֑ד
hab-bā-rāḏ;
the hailArt | N-ms
3515 [e]כָּבֵ֣ד
kā-ḇêḏ
heavyAdj-ms
3966 [e]מְאֹ֔ד
mə-’ōḏ,
so veryAdv
834 [e]אֲ֠שֶׁר
’ă-šer
such asPro-r
3808 [e]לֹֽא־
lō-
noneAdv-NegPrt
1961 [e]הָיָ֤ה
hā-yāh
that there wasV-Qal-Perf-3ms
3644 [e]כָמֹ֙הוּ֙
ḵā-mō-hū
like itPrep | 3ms
3605 [e]בְּכָל־
bə-ḵāl
in allPrep-b | N-msc
776 [e]אֶ֣רֶץ
’e-reṣ
the landN-fsc
4714 [e]מִצְרַ֔יִם
miṣ-ra-yim,
of EgyptN-proper-fs
227 [e]מֵאָ֖ז
mê-’āz
from the timePrep-m | Adv
1961 [e]הָיְתָ֥ה
hā-yə-ṯāh
it becameV-Qal-Perf-3fs
1471 [e]לְגֽוֹי׃
lə-ḡō-w.
a nationPrep-l | N-ms

Hebrew Texts
שמות 9:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י בָרָ֔ד וְאֵ֕שׁ מִתְלַקַּ֖חַת בְּתֹ֣וךְ הַבָּרָ֑ד כָּבֵ֣ד מְאֹ֔ד אֲ֠שֶׁר לֹֽא־הָיָ֤ה כָמֹ֙הוּ֙ בְּכָל־אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם מֵאָ֖ז הָיְתָ֥ה לְגֹֽוי׃

שמות 9:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא־היה כמהו בכל־ארץ מצרים מאז היתה לגוי׃

שמות 9:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא־היה כמהו בכל־ארץ מצרים מאז היתה לגוי׃

שמות 9:24 Hebrew Bible
ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So there was hail, and fire flashing continually in the midst of the hail, very severe, such as had not been in all the land of Egypt since it became a nation.

King James Bible
So there was hail, and fire mingled with the hail, very grievous, such as there was none like it in all the land of Egypt since it became a nation.

Holman Christian Standard Bible
The hail, with lightning flashing through it, was so severe that nothing like it had occurred in the land of Egypt since it had become a nation.
Treasury of Scripture Knowledge

none like

Exodus 9:24 So there was hail, and fire mingled with the hail, very grievous…

Exodus 10:6 And they shall fill your houses, and the houses of all your servants, …

Matthew 24:21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning …

Links
Exodus 9:24Exodus 9:24 NIVExodus 9:24 NLTExodus 9:24 ESVExodus 9:24 NASBExodus 9:24 KJVExodus 9:24 Bible AppsExodus 9:24 Biblia ParalelaExodus 9:24 Chinese BibleExodus 9:24 French BibleExodus 9:24 German BibleBible Hub
Exodus 9:23
Top of Page
Top of Page