Deuteronomy 22:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּ֥י
ForConj
7704 [e]בַשָּׂדֶ֖ה
ḇaś-śā-ḏeh
in the countrysidePrep-b, Art | N-ms
4672 [e]מְצָאָ֑הּ
mə-ṣā-’āh;
he found herV-Qal-Perf-3ms | 3fs
6817 [e]צָעֲקָ֗ה
ṣā-‘ă-qāh,
cried outV-Qal-Perf-3fs
  [הנער]
[han-na-‘ar
-Article :: Noun - feminine singular Art | N-fs
 
ḵ]
 
5291 [e](הַֽנַּעֲרָה֙)
(han-na-‘ă-rāh
[and] the young womanArt | N-fs
 
q)
 
781 [e]הַמְאֹ֣רָשָׂ֔ה
ham-’ō-rā-śāh,
betrothedArt | V-Pual-Prtcpl-fs
369 [e]וְאֵ֥ין
wə-’ên
but [there was] no oneConj-w | Adv
3467 [e]מוֹשִׁ֖יעַ
mō-wō-šî-a‘
to saveV-Hifil-Prtcpl-ms
  לָֽהּ׃
lāh.
herPrep | 3fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברים 22:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֥י בַשָּׂדֶ֖ה מְצָאָ֑הּ צָעֲקָ֗ה [הַנַּעַר כ] (הַֽנַּעֲרָה֙ ק) הַמְאֹ֣רָשָׂ֔ה וְאֵ֥ין מֹושִׁ֖יעַ לָֽהּ׃ ס

דברים 22:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי בשדה מצאה צעקה [הנער כ] (הנערה ק) המארשה ואין מושיע לה׃ ס

דברים 22:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי בשדה מצאה צעקה [הנער כ] (הנערה ק) המארשה ואין מושיע לה׃ ס

דברים 22:27 Hebrew Bible
כי בשדה מצאה צעקה הנער המארשה ואין מושיע לה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"When he found her in the field, the engaged girl cried out, but there was no one to save her.

King James Bible
For he found her in the field, and the betrothed damsel cried, and there was none to save her.

Holman Christian Standard Bible
When he found her in the field, the engaged woman cried out, but there was no one to rescue her.
Treasury of Scripture Knowledge

cried

1 Corinthians 13:7 Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.

Links
Deuteronomy 22:27Deuteronomy 22:27 NIVDeuteronomy 22:27 NLTDeuteronomy 22:27 ESVDeuteronomy 22:27 NASBDeuteronomy 22:27 KJVDeuteronomy 22:27 Bible AppsDeuteronomy 22:27 Biblia ParalelaDeuteronomy 22:27 Chinese BibleDeuteronomy 22:27 French BibleDeuteronomy 22:27 German BibleBible Hub
Deuteronomy 22:26
Top of Page
Top of Page