Deuteronomy 15:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]כָּֽל־
kāl-
AllN-msc
1060 [e]הַבְּכ֡וֹר
hab-bə-ḵō-wr
the firstbornArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר֩
’ă-šer
thatPro-r
3205 [e]יִוָּלֵ֨ד
yiw-wā-lêḏ
comeV-Nifal-Imperf-3ms
1241 [e]בִּבְקָרְךָ֤
biḇ-qā-rə-ḵā
from your herdPrep-b | N-msc | 2ms
6629 [e]וּבְצֹֽאנְךָ֙
ū-ḇə-ṣō-nə-ḵā
and your flockConj-w, Prep-b | N-fsc | 2ms
2145 [e]הַזָּכָ֔ר
haz-zā-ḵār,
malesArt | N-ms
6942 [e]תַּקְדִּ֖ישׁ
taq-dîš
you shall sanctifyV-Hifil-Imperf-2ms
3068 [e]לַיהוָ֣ה
Yah-weh
to YahwehPrep-l | N-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֶ֑יךָ
’ĕ-lō-he-ḵā;
your GodN-mpc | 2ms
3808 [e]לֹ֤א
noAdv-NegPrt
5647 [e]תַעֲבֹד֙
ṯa-‘ă-ḇōḏ
you shall do workV-Qal-Imperf-2ms
1060 [e]בִּבְכֹ֣ר
biḇ-ḵōr
with the firstbornPrep-b | N-msc
7794 [e]שׁוֹרֶ֔ךָ
šō-w-re-ḵā,
of your herdN-msc | 2ms
3808 [e]וְלֹ֥א
wə-lō
norConj-w | Adv-NegPrt
1494 [e]תָגֹ֖ז
ṯā-ḡōz
shearV-Qal-Imperf-2ms
1060 [e]בְּכ֥וֹר
bə-ḵō-wr
the firstbornN-msc
6629 [e]צֹאנֶֽךָ׃
ṣō-ne-ḵā.
of your flockN-fsc | 2ms

Hebrew Texts
דברים 15:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּֽל־הַבְּכֹ֡ור אֲשֶׁר֩ יִוָּלֵ֨ד בִּבְקָרְךָ֤ וּבְצֹֽאנְךָ֙ הַזָּכָ֔ר תַּקְדִּ֖ישׁ לַיהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ לֹ֤א תַעֲבֹד֙ בִּבְכֹ֣ר שֹׁורֶ֔ךָ וְלֹ֥א תָגֹ֖ז בְּכֹ֥ור צֹאנֶֽךָ׃

דברים 15:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך לא תעבד בבכר שורך ולא תגז בכור צאנך׃

דברים 15:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כל־הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך לא תעבד בבכר שורך ולא תגז בכור צאנך׃

דברים 15:19 Hebrew Bible
כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך לא תעבד בבכר שורך ולא תגז בכור צאנך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You shall consecrate to the LORD your God all the firstborn males that are born of your herd and of your flock; you shall not work with the firstborn of your herd, nor shear the firstborn of your flock.

King James Bible
All the firstling males that come of thy herd and of thy flock thou shalt sanctify unto the LORD thy God: thou shalt do no work with the firstling of thy bullock, nor shear the firstling of thy sheep.

Holman Christian Standard Bible
You must consecrate to the LORD your God every firstborn male produced by your herd and flock. You are not to put the firstborn of your oxen to work or shear the firstborn of your flock.
Treasury of Scripture Knowledge

the firstling

Exodus 13:2,12 Sanctify to me all the firstborn, whatever opens the womb among the …

Exodus 34:19 All that opens the matrix is mine; and every firstling among your …

Leviticus 27:26 Only the firstling of the beasts, which should be the LORD's firstling, …

Numbers 3:13 Because all the firstborn are mine…

Numbers 18:17 But the firstling of a cow, or the firstling of a sheep, or the firstling …

Romans 8:29 For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed …

Hebrews 12:23 To the general assembly and church of the firstborn, which are written …

thou shalt do

Deuteronomy 12:5-7,17 But to the place which the LORD your God shall choose out of all …

Deuteronomy 14:23 And you shall eat before the LORD your God, in the place which he …

Deuteronomy 16:11,14 And you shall rejoice before the LORD your God, you, and your son, …

Numbers 18:15 Every thing that opens the matrix in all flesh, which they bring …

Links
Deuteronomy 15:19Deuteronomy 15:19 NIVDeuteronomy 15:19 NLTDeuteronomy 15:19 ESVDeuteronomy 15:19 NASBDeuteronomy 15:19 KJVDeuteronomy 15:19 Bible AppsDeuteronomy 15:19 Biblia ParalelaDeuteronomy 15:19 Chinese BibleDeuteronomy 15:19 French BibleDeuteronomy 15:19 German BibleBible Hub
Deuteronomy 15:18
Top of Page
Top of Page