Daniel 2:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6032 [e]עָנֵ֤ה
‘ā-nêh
AnsweredV-Qal-Prtcpl-ms
4430 [e]מַלְכָּא֙
mal-kā
king theN-msd
560 [e]וְאָמַ֔ר
wə-’ā-mar,
and saidConj-w | V-Qal-Prtcpl-ms
4481 [e]מִן־
min-
forPrep
3330 [e]יַצִּיב֙
yaṣ-ṣîḇ
certainAdj-ms
3046 [e]יָדַ֣ע
yā-ḏa‘
knowV-Qal-Prtcpl-ms
576 [e]אֲנָ֔ה
’ă-nāh,
IPro-1cs
1768 [e]דִּ֥י
thatPro-r
5732 [e]עִדָּנָ֖א
‘id-dā-nā
timeN-msd
608 [e]אַנְתּ֣וּן
’an-tūn
youPro-2mp
2084 [e]זָבְנִ֑ין
zā-ḇə-nîn;
would gainV-Qal-Prtcpl-mp
3606 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
6903 [e]קֳבֵל֙
qo-ḇêl
according to youPrep
1768 [e]דִּ֣י
becausePro-r
2370 [e]חֲזֵית֔וֹן
ḥă-zê-ṯō-wn,
you seeV-Qal-Perf-2mp
1768 [e]דִּ֥י
thatPro-r
230 [e]אַזְדָּ֖א
’az-dā
is firmAdj-fs
4481 [e]מִנִּ֥י
min-nî
myPrep | 1cs
4406 [e]מִלְּתָֽא׃
mil-lə-ṯā.
decisionN-fsd

Hebrew Texts
דניאל 2:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עָנֵ֤ה מַלְכָּא֙ וְאָמַ֔ר מִן־יַצִּיב֙ יָדַ֣ע אֲנָ֔ה דִּ֥י עִדָּנָ֖א אַנְתּ֣וּן זָבְנִ֑ין כָּל־קֳבֵל֙ דִּ֣י חֲזֵיתֹ֔ון דִּ֥י אַזְדָּ֖א מִנִּ֥י מִלְּתָֽא׃

דניאל 2:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ענה מלכא ואמר מן־יציב ידע אנה די עדנא אנתון זבנין כל־קבל די חזיתון די אזדא מני מלתא׃

דניאל 2:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ענה מלכא ואמר מן־יציב ידע אנה די עדנא אנתון זבנין כל־קבל די חזיתון די אזדא מני מלתא׃

דניאל 2:8 Hebrew Bible
ענה מלכא ואמר מן יציב ידע אנה די עדנא אנתון זבנין כל קבל די חזיתון די אזדא מני מלתא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The king replied, "I know for certain that you are bargaining for time, inasmuch as you have seen that the command from me is firm,

King James Bible
The king answered and said, I know of certainty that ye would gain the time, because ye see the thing is gone from me.

Holman Christian Standard Bible
The king replied, "I know for certain you are trying to gain some time, because you see that my word is final.
Treasury of Scripture Knowledge

gain. Chal. buy.

Ephesians 5:16 Redeeming the time, because the days are evil.

Colossians 4:5 Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time.

Links
Daniel 2:8Daniel 2:8 NIVDaniel 2:8 NLTDaniel 2:8 ESVDaniel 2:8 NASBDaniel 2:8 KJVDaniel 2:8 Bible AppsDaniel 2:8 Biblia ParalelaDaniel 2:8 Chinese BibleDaniel 2:8 French BibleDaniel 2:8 German BibleBible Hub
Daniel 2:7
Top of Page
Top of Page