Acts 20:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5613 [e]ὡς
hōs
WhenAdv
1161 [e]δὲ
de
nowConj
4820 [e]συνέβαλλεν
syneballen
he met withV-IIA-3S
1473 [e]ἡμῖν
hēmin
usPPro-D1P
1519 [e]εἰς
eis
atPrep
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
789 [e]Ἆσσον,
Asson
Assos,N-AFS
353 [e]ἀναλαβόντες
analabontes
having taken inV-APA-NMP
846 [e]αὐτὸν
auton
him,PPro-AM3S
2064 [e]ἤλθομεν
ēlthomen
we cameV-AIA-1P
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3412 [e]Μιτυλήνην·
Mitylēnēn
Mitylene.N-AFS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 20:14 Greek NT: Nestle 1904
ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην·

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἄσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην,

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἄσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην,

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὡς δὲ συνέβαλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἄσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὡς δὲ συνέβαλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην·

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἄσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην.

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὡς δὲ συνέβαλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὡς δὲ συνέβαλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην

Acts 20:14 Hebrew Bible
ויפגש אתנו באסוס ונקח אתו ונבא אל מיטוליני׃

Acts 20:14 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܕܝܢ ܩܒܠܢܝܗܝ ܡܢ ܬܤܘܤ ܫܩܠܢܝܗܝ ܒܐܠܦܐ ܘܐܬܝܢ ܠܡܝܛܘܠܝܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And when he met us at Assos, we took him on board and came to Mitylene.

King James Bible
And when he met with us at Assos, we took him in, and came to Mitylene.

Holman Christian Standard Bible
When he met us at Assos, we took him on board and came to Mitylene.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Acts 20:14Acts 20:14 NIVActs 20:14 NLTActs 20:14 ESVActs 20:14 NASBActs 20:14 KJVActs 20:14 Bible AppsActs 20:14 Biblia ParalelaActs 20:14 Chinese BibleActs 20:14 French BibleActs 20:14 German BibleBible Hub
Acts 20:13
Top of Page
Top of Page